Wijziging datums - Change dates - GK4 - BEKC - event 4 Spa-Francorchamps

30 juli 2021

Van het management van Karting de Spa-Francorchamps kregen wij het bericht, dat onze oorspronkelijke toegekende datums, het weekeinde 18-19 september 2021, zijn ingetrokken.
De CIK heeft een claim op die datums gelegd, welke door Spa is gehonoreerd.

Als vervangende optie kregen wij het weekeinde van 11-12 september 2021 aangeboden, welke door ons is geaccepteerd.

We hebben alles wat in onze mogelijkheden lag geprobeerd om de oorspronkelijke wedstrijddatums te behouden, dan wel naar een vergelijkbare baan te verplaatsen, echter zonder positief resultaat.

Derhalve wordt het GK4/BEKC event 4 2021 gehouden op Karting de Spa-Francorchamps, in het weekeinde van 11-12 september.


We would like to inform you about a change in the GK4 Kart Series and BEKC Endurance Karting 4Teams 2021 calendar.

We have been informed by the management of Karting de
Spa-Francorchamps that our original dates, the weekend of September 18-19, 2021, have been withdrawn.
The CIK has made a claim on those dates, which has been honored by Spa.

As a replacement option, we were offered the weekend of September 11-12, 2021, which we accepted.

We have tried everything possible to keep the original race dates, or move them to a comparable track, but to no avail.

Therefore, the GK4/BEKC event 4 2021 will be held at Karting de Spa-Francorchamps, on the weekend of September 11-12.