Klassen en motoren BEKC

Klassen BEKC

 • Een enkele klasse BEKC met toegelaten motoren:
  • Iame X30 Senior en Junior
  • Rotax Max type 2014 Senior en Junior
  • Rotax Max EVO Senior en Junior
  • Wankel AIXRO XR30 Senior; motor in Junior configuratie, standaard PVL en IDM
 • Totaalklassement BEKC voor alle toegelaten motoren

Extra Subklassementen

Met zes subklassementen:

 1. IAME X30 Senior
 2. Rotax Max type 2014 Senior
 3. Rotax Max EVO Senior
 4. Wankel motor AIXRO XR30 Senior (motor in Junior configuratie)
 5. IAME X30 en Rotax Max Junior
 6. IAME X30 en Rotax Max MASTER; criteria:
  • In het team moet ten minste 1 rijders de leeftijd van 35 jaar hebben bereikt, of 34 jaar zijn en in het betreffende jaar 35 jaar worden.
  • Het minimum gewicht rijder en kart moet te allen tijde het gewicht van minimaal 172,50 kg zijn; dit geldt voor iedere rijder in het betreffende team.

Extra bepalingen: 

 • Om een subklassement als zodanig in het kampioenschap te laten meetellen dienen per wedstrijd minimaal 5 teams te starten;
 • Deelname aan het subklassement MASTER is een vrije keuze van de rijders die aan de criteria voldoen en wordt niet verplicht gesteld.
 • Er moeten minimaal 2 rijders deelnemen per team. Per wedstrijd is deelname in maximaal 1 team toegestaan. Dispensatie is mogelijk op aanvraag.

Leeftijden

 • Senior: leeftijd vanaf 14 jaar (jaar dat je 14 wordt)
 • Junior: vanaf 12 t/m 15 jaar (jaar dat je 12 wordt t/m jaar dat je 16 jaar wordt)

Toelichting

 • De mogelijkheid voor Juniorrijders om met een Junior tweetaktmotor IAME X30 of Rotax Max aan wedstrijden deel te nemen is aanwezig op aanvraag. In dit geval is het Technisch Reglement GK4 Kart Series (GK4), Klasse 2-takt 125cc Automaat Junior seizoen 2019 van toepassing.
 • Deelname aan de BEKC is mogelijk voor personen die in het van toepassing zijnde wedstrijdseizoen de vastgestelde minimum leeftijd bereiken. Minderjarige rijders (-18 jaar) kunnen alleen deelnemen met toestemming van de wettige vertegenwoordiger via (mede)ondertekening van het inschrijfformulier.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om dispensatie te verlenen. Twee belangrijke criteria hierbij zijn gevaarzetting als gevolg van te veel toe te voegen gewicht en leeftijd.
  • Gevaarzetting als gevolg van te veel toe te voegen gewicht. Het maximum toe te voegen gewicht is ingevolge artikel 20, minimumgewicht rijders en karts gesteld op 25 kg. Resultaat is dat sommige erg lichte rijders te veel gewicht mee moeten nemen om in de betreffende klasse mee te kunnen rijden. We willen vooral gevaarlijke situaties als gevolg van overmatig toe te voegen gewicht voorkomen.
  • Leeftijd. Deze mag niet te veel afwijken van de voor de betreffende klasse bepaalde leeftijdscategorie. 

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het BEKC Wedstrijd Reglement 2019.