Klassen en motoren GK4

KLASSEN EN SUBKLASSEMENTEN

 • GK4 Honda Cadet
  Subklassement Honda Cadet Rookie – Rookies klassement; rijders die voldoen aan de definitie Rookie in het Sportief Reglement
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie - rijders die voldoen aan de eisen in het Sportief Reglement
 • IAME X30 Junior + Rookie - Rookies klassement; voor rijders die voldoen aan de definitie Rookie in het Sportief Reglement
 • IAME X30 Senior
 • Subklassement IAME X30 Senior Master;
  Categorie X30 SENIOR CUP: vanaf 18 t/m 29 jaar (jaar dat je 18 wordt t/m jaar dat je 29 wordt).
  Categorie X30 Master: vanaf 30 t/m 39 jaar (jaar dat je 30 wordt t/m jaar dat je 39 wordt).
  Categorie X30 Gentleman: vanaf 40 jaar (jaar dat je 40 wordt).
 • Open Senior
  Klassement IAME X30 Senior
  Klassement Rotax Max Senior
 • Open Schakel
  Totaal Klassement
  Subklassement KZ2
  Subklassement KZ2+ (Master)
  Subklassement X30 Super Shifter
  Subklassement X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9PK
  Totaal Klassement
  Subklassementen Junior
  Subklassementen Senior
  Subklassement Ladies
  Subklassement Junior Endurance
  Subklassement Senior Endurance
  Subklassement Ladies Endurance

BIJZONDERHEDEN KLASSEN EN SUBKLASSEMENTEN

ALGEMEEN

 • Er mag door iedere rijder slechts in één klasse worden deelgenomen. Er kan voor deze regel dispensatie worden aangevraagd, een en ander ter beoordeling van de organisatie.
 • Uitsluitend motoren volgens bij de GK4-organisatie aangeleverde homologaties worden toegelaten.
 • Om een subklassement als zodanig in het kampioenschap te laten meetellen dienen per wedstrijd minimaal 5 rijders te starten.
 • Deelname aan subklassementen is een vrije keuze van de rijders die aan de criteria voldoen en wordt niet verplicht gesteld.
 1. GK4 Honda Cadet
  1. De klasse is opengesteld voor de Honda GX160 UT2 motoren - beschreven in het voor deze klasse geldend Technisch Reglement 2023 - welke worden geleverd door of vanwege de GK4 organisatie.
  2. Negen (9) ééndaagse evenementen.

De klasse wordt verreden op de GK4 weekeinden (6) en NK IAME weekeinden (3).

  1. De klasse valt onder het Sportief Reglement GK4.
  2. Klassementen;
   1. Totaal Klassement GK4 Honda Cadet;
   2. Subklassement GK4 Honda Cadet Rookie.
     
 1. IAME Mini en IAME Mini Rookie a. De klasse IAME Mini Rookie wordt beschouwd als startersklasse voor eerstejaars IAME Mini rijders.
  b. De leeftijd en ervaring van de rijders zijn uitgangspunten voor het plaatsen in een van de twee klassen.
  c. De eerste 10 geklasseerde rijders in de Eindstand klasse IAME Mini Parilla Nationaal 2022 dienen, indien zij in seizoen 2023 willen deelnemen aan de klasse IAME Mini of IAME Mini Rookie, ongeacht hun leeftijd verplicht deel te nemen aan de klasse IAME Mini. Er kan op aanvraag worden afgeweken van deze regel, waarbij de eindbeslissing aan de organisatie is voorbehouden.
  d. De organisatie is bevoegd om te bepalen of een rijder - ongeacht zijn leeftijd - dient te starten in de klasse IAME Mini of IAME Mini Rookie, o.a. op basis van opgedane ervaring van deze rijder in één van deze klassen of vergelijkbare klassen in een andere competitie.
  e. Indien een rijder, die de leeftijd van 11 jaar heeft bereikt, als eerstejaars IAME Mini rijder het verzoek indient om te mogen starten in de klasse IAME Mini Rookie, ligt de beslissing hieromtrent bij de organisatie.
   
 2. IAME X30 Junior en subklassement IAME X30 Junior Rookie
 1. De IAME X30 Junior Rookie rijders worden in twee klassementen geplaatst:
   1. Totaal Klassement IAME X30 Junior;
   2. Subklassement IAME X30 Junior Rookie.
 1. IAME X30 Senior en subklassement IAME X30 Senior Master
  1. Klassementen
   1. Totaalklassement IAME X30 Senior;
   2. Subklassement IAME X30 Senior Master.
 2. Open Senior
  1. Deze klasse is bestemd voor Senior rijders Rotax Max, en IAME X30 Senior Rookie rijders, waardoor ervaring kan worden opgedaan in een min of meer gelijkwaardige groep deelnemers.
  2. Deelname aan de klasse als IAME X30 Senior rijder is een vrije keus voor de rijders die aan het criterium Rookie voldoen en wordt niet verplicht gesteld.
  3. De klasse kent twee afzonderlijke klassementen Rotax Max Senior en IAME X30 Senior.
 3. Open Schakel
  1. Klassementen
   1. Totaal Klassement Open Schakel
   2. Subklassement KZ2
   3. Subklassement KZ2+ (Master)
   4. Subklassement X30 Super Shifter
   5. Subklassement X30 Super Shifter Master
  2. Toegelaten motoren
   1. KZ2; alle merken die voldoen aan de Technische motor specificaties 2023 zoals opgesteld door de CIK/FIA
   2. IAME X30 Super Shifter 175 cc Tag
 4. Formula Honda 9PK
  1. De klasse valt onder het Sportief Reglement GK4.
  2. Toegelaten motor; Honda 200cc 9PK volgens GK4 Junior/Senior specificaties.
  3. Het maximumaantal toegelaten deelnemers bedraagt 50.
  4. Negen (9) ééndaagse evenementen.

De klasse wordt verreden op de GK4 weekeinden (6) en NK IAME weekeinden (3):
GK4 weekeinden: endurance races: opeenvolgend het aantal in tijdschema aangeduide trainingen en een 1-uurswedstrijd.
NK IAME weekeinden: sprint races: opeenvolgend warm-up training, kwalificatie, kwalificatieheat 1, kwalificatieheat 2, finale.

  1. Klassementen;
   1. Totaal Klassement Formula Honda 9PK
   2. Subklassement Formula Honda 9PK Junior
   3. Subklassement Formula Honda 9PK Senior
   4. Subklassement Formula Honda 9PK Ladies
   5. Subklassement Formula Honda 9PK Junior Endurance
   6. Subklassement Formula Honda 9PK Senior Endurance
   7. Subklassement Formula Honda 9PK Ladies Endurance
   8. Ingeval er aan de sprintwedstrijden meer dan 36 rijders deelnemen, wordt er door de Junior en Senior klassementen apart gereden. Er worden in dat geval geen punten toegekend voor het Totaal Klassement en het Subklassement Lady. Uitsluitend worden in dit geval punten toegekend voor de Subklassementen Junior en Senior.