Klassen en motoren GK4

De GK4 bevat de volgende klassen:

 1. Honda Cadet 160 cc (UT2)
  1. Subklassement Honda Cadet Rookie – eerstejaars rijders in deze klasse
 2. IAME Mini-Parilla 60 cc
  1. Subklassement Mini-Parilla Rookie – eerstejaars rijders in deze klasse
 3. IAME X30 Junior
 4. IAME X30 Junior Nationaal
 5. IAME X30 Senior
  1. Subklassement IAME X30 Senior Rookie – eerstejaars rijders in deze klasse
 6. Senior Nationaal
  1. Klassement IAME X30 Senior
  2. Klassement Rotax Max Senior
 7. Dutch Wankel Series (niet in 2021)
 8. Open Schakel
  1. Subklassement KZ2
  2. Subklassement KZ2+ (Master)
  3. Subklassement X30 Super Shifter
  4. Subklassement X30 Super Shifter Master
 9. Formula Honda 9PK
  1. Totaal Klassement
  2. Subklassement Endurance
  3. Subklassement Sprint
  4. Subklassementen Junior Totaal, Endurance, Sprint
  5. Subklassementen Senior Totaal, Endurance, Sprint
  6. Subklassement Ladies

Algemeen

 • Er mag door iedere rijder slechts in één klasse worden deelgenomen. Er kan voor deze regel dispensatie worden aangevraagd, een en ander ter beoordeling van de organisatie.
 • Uitsluitend motoren volgens bij de GK4-organisatie aangeleverde homologaties worden toegelaten.
 • Om een subklassement als zodanig in het kampioenschap te laten meetellen dienen per wedstrijd minimaal 5 rijders te starten.
 • Deelname aan subklassementen is een vrije keuze van de rijders die aan de criteria voldoen en wordt niet verplicht gesteld.

Per klasse ingeval extra bijzonderheid

 1. Honda Cadet 160cc
  1. De klasse is opengesteld voor de Honda GX160 UT2 motoren, beschreven in het voor deze klasse geldend Technisch Reglement 2021, welke worden geleverd door of vanwege de GK4 organisatie.
 2. IAME X30 Junior Nationaal
  1. De klasse is bestemd voor eerste en tweedejaars IAME X30 Junior rijders die veelal minder ervaring hebben in de klasse Junior, waardoor de ervaring kan worden opgedaan in een min of meer gelijkwaardige groep deelnemers.
  2. Deelname aan de klasse is een vrije keus voor de rijders die aan de criteria – eerste of tweedejaars Junior rijder - voldoen en wordt niet verplicht gesteld.
 3. Senior Nationaal
  1. De klasse is bestemd voor Senior rijder Rotax Max, en eerste en tweedejaars Senior rijders IAME X30 die veelal minder ervaring hebben in de klasse Senior, waardoor de ervaring kan worden opgedaan in een min of meer gelijkwaardige groep deelnemers.
  2. Deelname aan de klasse als IAME X30 Senior rijder is een vrije keus voor de rijders die aan de criteria – eerste of tweedejaars Senior rijder - voldoen en wordt niet verplicht gesteld.
  3. De klasse kent twee afzonderlijke klassementen Rotax Max Senior en IAME X30 Senior.
 4. Dutch Wankel Series
  1. Toegelaten Wankelmotor AIXRO XR30 Senior in GK4-configuratie.
 5. Open Schakel
  1. Klassementen
   1. Totaalklassement Open Schakel
   2. Subklassement KZ2
   3. Subklassement KZ2+ (Master)
   4. Subklassement X30 Super Shifter
   5. Subklassement X30 Super Shifter Master
  2. Toegelaten motoren
   1. KZ2; alle merken die voldoen aan de Technische motor specificaties 2021 zoals opgesteld door de CIK/FIA
   2. IAME X30 Super Shifter 175 cc Tag
 6. Formula Honda 9PK
  1. Negen (9) ééndaagse evenementen.
  2. Toegelaten motor; Honda 200cc 9PK volgens GK4 specificaties.
  3. De klasse wordt verreden op de GK4 zaterdagen en drie extra zondagen (NK weekenden):
  4. Zaterdagen: endurance races: opeenvolgend het aantal in tijdschema aangeduide trainingen en een 1-uurswedstrijd. 
  5. Zondagen: sprint races: opeenvolgend warm-up training, kwalificatie, kwalificatieheat 1, kwalificatieheat 2, finale.
  6. De klasse valt onder het Wedstrijdreglement GK4. Waar er van het Reglement wordt afgeweken zal dit worden aangegeven met het logo van de klasse, met daarbij vermeld de afwijkende bepaling.
  7. (Sub)Klassementen;
   1. Totaal Klassement
   2. Subklassement Formula Honda 9PK E (Endurance)
   3. Subklassement Formula Honda 9PK S (Sprint)
   4. Subklassement Formula Honda 9PK Junior E
   5. Subklassement Formula Honda 9PK Junior S
   6. Subklassement Formula Honda 9PK Senior E
   7. Subklassement Formula Honda 9PK Senior S
   8. Formula Honda 9PK Ladies

Voor alle categorieën geldt: uitsluitend motoren volgens bij de GK4-organisatie aangeleverde homologaties worden toegelaten.

Bijzonderheden subklassementen

 • Om een subklassement als zodanig in het kampioenschap te laten meetellen dienen per wedstrijd minimaal 5 rijders te starten;
 • Deelname aan de subklassementen MASTER is een vrije keuze van de rijders die aan de criteria voldoen en wordt niet verplicht gesteld.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het GK4 Sportief Reglement 2021.

Klassen en motoren BEKC

Klassen BEKC

 • Een enkele klasse BEKC met toegelaten motoren:
  • IAME X30 Senior en Junior
  • Rotax Max Senior en Junior
  • Wankel AIXRO XR30 Senior; motor in Junior configuratie, standaard PVL en IDM
 • Totaalklassement BEKC voor alle toegelaten motoren

Extra Subklassementen

Met zes subklassementen:

 1. IAME X30 Senior
 2. Rotax Max Senior
 3. Wankel motor AIXRO XR30 Senior (motor in Junior configuratie)
 4. IAME X30 en Rotax Max Junior

Extra bepalingen:

 • Er moeten minimaal 2 rijders deelnemen per team.
 • Per wedstrijd is deelname in maximaal 1 team toegestaan.
 • Er mag per wedstrijd door iedere rijder slechts in één team worden deelgenomen.
 • Dispensatie is mogelijk op aanvraag.

Leeftijden

 • Senior: leeftijd vanaf 14 jaar (jaar dat je 14 wordt)
 • Junior: vanaf 12 t/m 15 jaar (jaar dat je 12 wordt t/m jaar dat je 16 jaar wordt)

Toelichting

 • De mogelijkheid voor Juniorrijders om met een Junior tweetaktmotor IAME X30 of Rotax Max aan wedstrijden deel te nemen is aanwezig op aanvraag. In dit geval is het Technisch Reglement GK4 Kart Series (GK4), Klasse 2-takt 125cc Automaat Junior seizoen 2021 van toepassing.
 • Deelname aan de BEKC is mogelijk voor personen die in het van toepassing zijnde wedstrijdseizoen de vastgestelde minimum leeftijd bereiken. Minderjarige rijders (-18 jaar) kunnen alleen deelnemen met toestemming van de wettige vertegenwoordiger via (mede)ondertekening van het inschrijfformulier.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om dispensatie te verlenen. Twee belangrijke criteria hierbij zijn gevaarzetting als gevolg van te veel toe te voegen gewicht en leeftijd.
  • Gevaarzetting als gevolg van te veel toe te voegen gewicht. Het maximum toe te voegen gewicht is ingevolge artikel 20, minimumgewicht rijders en karts gesteld op 25 kg. Resultaat is dat sommige erg lichte rijders te veel gewicht mee moeten nemen om in de betreffende klasse mee te kunnen rijden. We willen vooral gevaarlijke situaties als gevolg van overmatig toe te voegen gewicht voorkomen.
  • Leeftijd. Deze mag niet te veel afwijken van de voor de betreffende klasse bepaalde leeftijdscategorie.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het BEKC Sportief Reglement 2021.