Klassen en motoren GK4

De GK4 bevat de volgende klassen:

 1. Honda Cadet 160 cc (UT1 en UT2);
 2. IAME Mini-Parilla 60 cc;
 3. IAME X30 Cadet 23;
 4. Automaat Junior; multibrand: toegelaten motoren: IAME X30/Rotax Max;
 5. IAME X30 Senior;
 6. Rotax Max Senior; toegelaten motoren Rotax Max type 2014 en Rotax Max EVO;
 7. Open Schakel; multibrand; KZ2, Super Shifter en Shifter; 
  • Toegelaten motoren KZ2: alle merken die voldoen aan de Technische motor specificaties 2019 zoals opgesteld door de CIK/FIA;
  • Toegelaten motoren Shifter: IAME X30 Shifter 125 Tag, VM 125M 01b / 02b, Vortex Rok Shifter;
  • Toegelaten motor Super Shifter: IAME X30 Super Shifter 175 cc Tag;
 8. Formula Honda 9 PK.

Cat. 1 t/m 8: uitsluitend motoren volgens bij de GK4 Organisatie aangeleverde homologaties worden toegelaten.

Extra Subklassementen

 • ROOKIE in de klassen Honda Cadet en IAME Mini-Parilla 60 cc; onder Rookies worden verstaan de als eerstejaars deelnemende rijders in deze klassen; 
 • UT1 in de klasse Honda Cadet;
 • MASTER voor de klassen Rotax Max Senior en Open Schakel KZ2 en Shifter; 
 • SENIOR en LADIES in de klasse Formula Honda 9PK.

De voorwaarde voor deelname als MASTER biedt voor de klasse Rotax Max twee mogelijkheden: 

 • vanaf 34 jaar (het jaar dat men 34 wordt) of 
 • vanaf 16 jaar (het jaar dat men 16 wordt) in combinatie met gewicht rijder inclusief outfit minimum 80 kg.

De voorwaarden voor deelname aan het klassement KZ2-Shifter MASTER:

 • Leeftijd: vanaf 30 jaar (het jaar dat men 30 wordt). 
  Dispensatie leeftijd is mogelijk; overeenkomstig en met inachtneming van de bepalingen gesteld in van het wedstrijdreglement.
 • Gewicht: tenminste 190 kg te allen tijde (Zie artikel 19. Minimumgewicht rijders en karts).
  • De algemene bepalingen betreffende gewicht en weging, als genoemd in artikel 19 van het wedstrijdreglement blijven overeenkomstig van toepassing.

Extra bepaling: om een subklassement als zodanig in het kampioenschap te laten meetellen dienen per wedstrijd minimaal 5 deelnemers te starten.

KLASSE FORMULA HONDA 9 PK JUNIOR EN SENIOR

Eéndaags evenement. 
Toegelaten motor; Honda 200cc 9 PK volgens GK4 specificaties.
Deze klasse wordt verreden op de GK4 zaterdagen, met opeenvolgend het aantal in tijdschema aangeduide trainingen en een 1-uurswedstrijd. Een extra zevende wedstrijd buiten een GK4 weekeinde is hieraan toegevoegd.
De klasse valt onder het Wedstrijdreglement GK4. Waar er van het Reglement wordt afgeweken zal dit worden aangegeven met het logo  met daarbij vermeld de afwijkende bepaling.

Leeftijden

 • Honda Cadet 160 cc (UT1 en UT2)
  Vanaf 6 t/m 12 jaar (jaar dat je 6 wordt t/m jaar dat je 13 jaar wordt)
 • IAME Mini-Parilla 60 cc
  Vanaf 7 t/m 11 jaar (jaar dat je 7 wordt t/m jaar dat je 12 jaar wordt)
 • IAME X30 Cadet 23
  Vanaf 10 tot 13 jaar (jaar dat je 10 wordt t/m jaar dat je 14 jaar wordt)
 • IAME X30 en Rotax Max Junior
  Vanaf 12 tot 15 jaar (jaar dat je 12 wordt t/m jaar dat je 16 jaar wordt) 
 • IAME X30, Rotax Max Senior en Dutch Wankel Series
  Vanaf 14 jaar (jaar dat je 14 wordt)
 • Rotax Max Senior MASTER twee opties; zie toelichting wedstrijd reglement
 • Open Schakel KZ2, Super Shifter, Shifter
  Vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 wordt)
 • Formula Honda 9PK
  Junior - vanaf 10 jaar (jaar dat je 10 wordt)
  Senior  - vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 wordt)  

Toelichting
Deelname aan de diverse klassen is mogelijk voor personen die in het van toepassing zijnde wedstrijdseizoen de voor betreffende klasse geldende minimumleeftijd bereiken. De GK4 Organisatie behoudt zich het recht voor om dispensatie te verlenen betreffende leeftijd in combinatie met klasse. Twee belangrijke criteria hierbij zijn:

 1. Gevaarzetting als gevolg van te veel toe te voegen gewicht. Het maximum toe te voegen gewicht is ingevolge artikel 19, minimumgewicht rijders en karts gesteld op 25 kg. Resultaat is dat sommige erg lichte rijders te veel gewicht mee moeten nemen om in de betreffende klasse mee te kunnen rijden. We willen vooral gevaarlijke situaties als gevolg van overmatig toe te voegen gewicht voorkomen;
 2. Leeftijd. Deze mag niet te veel afwijken van de voor de betreffende klasse bepaalde leeftijdscategorie. 

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het GK4 Wedstrijd Reglement 2019.