Klassen en motoren GK4

De GK4 bevat de volgende klassen:

 1. Honda Cadet 160 cc (UT1 en UT2);
 2. IAME Mini-Parilla 60 cc;
 3. IAME X30 Cadet 23;
 4. Automaat Junior;
 5. IAME X30 Junior Nationaal;
 6. IAME X30 Senior;
 7. Rotax Max Senior; toegelaten motoren Rotax Max type 2014 en Rotax Max EVO;
 8. Dutch Wankel Series; toegelaten Wankelmotor AIXRO XR30 Senior in GK4-configuratie;
 9. Open Schakel; multibrand; KZ2, Super Shifter en Shifter; 
  • Toegelaten motoren KZ2: alle merken die voldoen aan de Technische motor specificaties 2019 zoals opgesteld door de CIK/FIA;
  • Toegelaten motoren Shifter: IAME X30 Shifter 125 Tag, VM 125M 01b / 02b, Vortex Rok Shifter;
  • Toegelaten motor Super Shifter: IAME X30 Super Shifter 175 cc Tag;
 10. Formula Honda 9 PK.

Voor alle categorieën geldt: uitsluitend motoren volgens bij de GK4-organisatie aangeleverde homologaties worden toegelaten.

Extra Subklassementen

 • Honda Cadet Rookie
 • Honda Cadet UT1
 • IAME Mini-Parilla 60cc Rookie
 • IAME X30 Senior Rookie
 • Rotax Max Senior MASTER
 • Open Schakel KZ2/Shifter MASTER
 • Formula Honda 9PK Senior
 • Formula Honda 9PK Ladies

Bijzonderheden subklassementen

 • Om een subklassement als zodanig in het kampioenschap te laten meetellen dienen per wedstrijd minimaal 5 rijders te starten;
 • Deelname aan de subklassementen MASTER is een vrije keuze van de rijders die aan de criteria voldoen en wordt niet verplicht gesteld.

Rotax Max MASTER: de voorwaarde voor deelname in dit subklassement biedt twee mogelijkheden:
- vanaf 34 jaar (het jaar dat men 34 wordt) of
- vanaf 16 jaar (het jaar dat men 16 wordt) in combinatie met gewicht rijder inclusief outfit minimum 80 kg.

Iedere deelnemer aan het klassement Rotax Max MASTER wordt geklasseerd in twee klassementen:
1. Totaalklassement Rotax Max;
2. Subklassement Rotax Max MASTER.

KZ2/Shifter MASTER: de voorwaarde voor deelname in dit subklassement
- Leeftijd: vanaf 30 jaar (het jaar dat men 30 wordt).
- Dispensatie op leeftijd is mogelijk met inachtneming van het volgende:

 • Gewicht: tenminste 190 kg te allen tijde (Zie artikel 19. Minimumgewicht rijders en karts).
 • De algemene bepalingen betreffende gewicht en weging, als genoemd in artikel 19 van het wedstrijdreglement blijven overeenkomstig van toepassing.

Iedere deelnemer aan het klassement KZ2-Shifter MASTER wordt geklasseerd in twee klassementen:
1. Het Totaalklassement Open Schakel;
2. Het subklassement KZ2-Shifter MASTER.

Formula Honda 9PK Senior
Iedere Senior deelnemer wordt geklasseerd in de klassementen:
1. Het Totaalklassement Formula Honda 9PK;
2. Het subklassement Formula Honda 9PK SENIOR.

Formula Honda 9PK LADIES 
Iedere deelnemende dame wordt geklasseerd in de klassementen:
1. Het Totaalklassement Formula Honda 9PK;
2. Het subklassement Formula Honda 9PK LADIES.
3. Indien er sprake is van een Lady/Senior rijder in het Formula Honda 9PK SENIOR

KLASSE FORMULA HONDA 9 PK JUNIOR EN SENIOR

Eéndaags evenement. 
Toegelaten motor; Honda 200cc 9 PK volgens GK4 specificaties.
Deze klasse wordt verreden op de GK4 zaterdagen, met opeenvolgend het aantal in tijdschema aangeduide trainingen en een 1-uurswedstrijd. Een extra zevende wedstrijd buiten een GK4 weekeinde is hieraan toegevoegd.
De klasse valt onder het Wedstrijdreglement GK4. Waar er van het Reglement wordt afgeweken zal dit worden aangegeven met het logo  met daarbij vermeld de afwijkende bepaling.

Leeftijden

 • Honda Cadet 160 cc (UT1 en UT2)
  Vanaf 6 t/m 12 jaar (jaar dat je 6 wordt t/m jaar dat je 13 jaar wordt)
 • IAME Mini-Parilla 60 cc
  Vanaf 7 t/m 11 jaar (jaar dat je 7 wordt t/m jaar dat je 12 jaar wordt)
 • IAME X30 Cadet 23
  Vanaf 10 tot 13 jaar (jaar dat je 10 wordt t/m jaar dat je 14 jaar wordt)
 • IAME X30 Junior, IAME X30 Junior Nationaal en Rotax Max Junior
  Vanaf 12 tot 15 jaar (jaar dat je 12 wordt t/m jaar dat je 16 jaar wordt) 
 • IAME X30, Rotax Max Senior en Dutch Wankel Series
  Vanaf 14 jaar (jaar dat je 14 wordt)
 • Rotax Max Senior MASTER twee opties; zie toelichting wedstrijd reglement
 • Open Schakel KZ2, Super Shifter, Shifter
  Vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 wordt)
 • Formula Honda 9PK
  Junior - vanaf 10 jaar (jaar dat je 10 wordt)
  Senior  - vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 wordt)  

Toelichting
Deelname aan de diverse klassen is mogelijk voor personen die in het van toepassing zijnde wedstrijdseizoen de voor betreffende klasse geldende minimumleeftijd bereiken. De GK4 Organisatie behoudt zich het recht voor om dispensatie te verlenen betreffende leeftijd in combinatie met klasse. Twee belangrijke criteria hierbij zijn:

 1. Gevaarzetting als gevolg van te veel toe te voegen gewicht. Het maximum toe te voegen gewicht is ingevolge artikel 19, minimumgewicht rijders en karts gesteld op 25 kg. Resultaat is dat sommige erg lichte rijders te veel gewicht mee moeten nemen om in de betreffende klasse mee te kunnen rijden. We willen vooral gevaarlijke situaties als gevolg van overmatig toe te voegen gewicht voorkomen;
 2. Leeftijd. Deze mag niet te veel afwijken van de voor de betreffende klasse bepaalde leeftijdscategorie. 

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het GK4 Wedstrijd Reglement 2019.