Klassen en motoren

De GK4 bevat de volgende klassen:

 1. Honda Cadet 160 cc
 2. IAME MINI-PARILLA 60 cc
 3. IAME X30 Cadet 23
 4. Automaat 2-takt Junior: multi brand; toegelaten motoren IAME X30 Tag, Rotax Max
 5. Automaat 2-takt Junior: multi brand; toegelaten motoren IAME X30 Tag, Rotax Max
 6. Wankel Junior/Senior:   multi brand; toegelaten motoren AIXRO XR30 en XR50 en SAETTA
 7. Schakel KZ2 en SHIFTER: multi brand;

Toegelaten motoren Shifter: IAME X30 Shifter 125 Tag, VM 125M 01b / 02b, Vortex Rok Shifter
Toegelaten motoren KZ2: alle merken die voldoen aan de Technische motor specificaties 2017 zoals opgesteld door de CIK/FIA.
Cat. 1 t/m 7: uitsluitend motoren volgens bij de GK4 Organisatie aangeleverde homologaties worden toegelaten.

Klassen met extra klassementen

 • Rookie klassement in de klassen Honda Cadet en IAME Mini-Parilla 60 cc. Onder Rookies worden verstaan de eerstejaars deelnemers.
 • Master klassement voor de klassen Automaat 2-takt Senior en Schakel vanaf vijf deelnemers.

De voorwaarde voor deelname als Master biedt twee mogelijkheden:
Vanaf 25 jaar (het jaar dat men 25 wordt) of vanaf 16 jaar (het jaar dat men 16 wordt) in combinatie met gewicht rijder inclusief outfit minimum 80 kg.  

Extra bepaling: om een subklassement als zodanig in het kampioenschap te laten meetellen dienen per wedstrijd minimaal 5 deelnemers te starten.

MET EXTRA KLASSE FORMULA HONDA 9 PK JUNIOR EN SENIOR
Eéndaags evenement.
Toegelaten motor; Honda 200cc 9 PK volgens GK4 specificaties.
Deze klasse wordt verreden op de GK4 zaterdagen, met opeenvolgend vijf trainingen en een 1-uurswedstrijd.
Zowel Junior als Senior kennen een eigen klassement.
De klasse valt onder het Wedstrijdreglement GK4. Waar er van het Reglement wordt afgeweken zal dit worden aangegeven met het logo   met daarbij vermeld de afwijkende bepaling.

Leeftijd rijders

 1. Honda Cadet 160 cc - vanaf 7 tot 12 jaar (jaar dat je 7 resp. 12 jaar wordt)
 2. IAME Mini-Parilla 60 cc - vanaf   8 tot 12 jaar (jaar dat je 8 resp. 12 jaar wordt)
 3. IAME X30 Cadet 23 - vanaf 10 tot 16 jaar (jaar dat je 10 resp. 16 jaar wordt)
 4. Automaat Junior - vanaf 13 tot 16 jaar (jaar dat je 13 resp. 16 jaar wordt)
 5. Automaat Senior - vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 wordt)
 6. Wankel Junior - vanaf 12 tot 15 jaar (jaar dat je 12 resp. 15 jaar wordt)
 7. Wankel Senior - vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 jaar wordt)
 8. Schakel KZ2 en Shifter - vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 wordt)
 9. Formula Honda 9PK Junior - vanaf 10 tot 15 jaar  (jaar dat je 10 resp. 15 jaar wordt)
 10. Formula Honda 9PK Senior - vanaf 15 jaar (jaar dat je 15 wordt)

Toelichting
Deelname aan de diverse klassen is mogelijk voor personen die in het van toepassing zijnde wedstrijdseizoen de voor betreffende klasse geldende minimum leeftijd bereiken. De Organisatie behoudt zich het recht voor om dispensatie te verlenen betreffende leeftijd in combinatie met klasse.
Twee belangrijke criteria hierbij zijn gevaarzetting als gevolg van te veel toe te voegen gewicht en leeftijd.
Het eerste criterium, het max. toe te voegen gewicht. Dit is ingevolge artikel 19, minimum gewicht rijders en karts gesteld op 25 kg. Resultaat is dat sommige erg lichte rijders te veel gewicht mee moeten nemen om in de betreffende klasse mee te kunnen rijden. We willen vooral gevaarlijke situaties als gevolg van overmatig toe te voegen gewicht voorkomen.
Het tweede criterium is leeftijd. Deze mag niet te veel afwijken van de voor de gewenste klasse bepaalde leeftijdscategorie.

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het wedstrijdreglement GK4.