AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT EVENT 3 - 04-05 DECEMBER - KARTCIRCUIT DE LANDSARD EINDHOVEN

26 november 2021

In het weekeinde van 04-05 december 2021 gaan we voor de derde gecombineerde seizoensrace van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME, Tillotson T4 Series Netherlands-NK Tillotson T4, GK4 Formula Honda 9PK en BEKC Endurance Karting 4Teams naar de geweldige Nederlandse karttrack Kartcircuit De Landsard Eindhoven.
We zien er enorm naar uit om u weer te treffen in deze afsluitende NK IAME seizoenswedstrijd en de Warriors in actie te zien.
De kampioenschappen worden beslist, het gaat spannend worden!

Inschrijven:
U kunt voor het event inschrijven via de volgende links:
IAME: www.nkiame.nl/inschrijven.
Tillotson T4, Formula Honda 9PK en BEKC:  www.gk4kartseries.com/inschrijven.
De reservering sluit op woensdagavond 1 december om 20.00 uur.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden – zijn per kampioenschap voor u geplaatst als downloads op onze sites www.nkiame.nl, www.gk4kartseries.com en www.t4nl.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2021 en aantal toegelaten personen

 • Eén van de eisen die de Nederlandse overheid stelt is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften.
 • De regels van de kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, kan afwijken van hetgeen in het protocol is opgenomen.
 • Deze punten worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen.
 • Het protocol is als download geplaatst op de internetsites www.nkiame.nl en www.gk4kartseries.com.

Als gevolg van deze regels dient u met het volgende rekening te houden

 • Toegelaten personen: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur en max. 2 begeleiders.
 • Het Coronatoegangsbewijs is verplicht. Er wordt vanaf 13 jaar een QR code verlangd. Dit geldt voor iedereen die het terrein mag betreden. U dient zich te melden bij het secretariaat, waar uw QR code wordt gecontroleerd.
 • Polsbandjes: iedere toegelaten persoon krijgt bij de administratieve controle een polsbandje.  
 • Mondkapjes draagplicht: het dragen van een mondkapje is verplicht op alle officiële plaatsen, zoals; Kantine-Secretariaat-Startopstelling-Parc-Ferme-Technische controle.
 • U dient onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.

SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIEVE CONTROLE

 • Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – omstreeks 18.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld.
 • Op zaterdag van 08.00-10.30 uur en van 18.00-20.00 en op zondag van 08.00-10.30 uur, voor rijders die op deze dagen deelnemen en later arriveren.
 • We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
 • Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
 • Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
 • Vragen en opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient. 

Administratieve controle

VRIJDAG 03 december    
18.00 – 20.00                  Alle klassen
 
ZATERDAG 04 december
08.00 – 09.00                  Alle klassen
19.00 – 20.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME/Tillotson T4
 
ZONDAG 05 decembe
08.00 – 09.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME/Tillotson T4
 
Indeling weekeinde

 • Vrijdag 03 december: vrije training voor alle klassen, georganiseerd door Kartcircuit De Landsard.
 • Zaterdag 04 december: vrije training voor alle klassen en wedstrijddag voor de BEKC en GK4 Formula Honda 9PK (sprint).
 • Zondag 05 december: wedstrijddag IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en Tillotson T4 Series Netherlands-NK T4. 

Wedstrijden zaterdag
1. BEKC Endurance Karting 4Teams
- Totaal Klassement
- Subklassement Iame X30 Senior
- Subklassement Rotax Max Senior
- Subklassement IAME X30 en Rotax Max Junior
 
2. GK4 Formula Honda 9PK
- Totaal Klassement
- Subklassementen Junior
- Subklassementen Senior
- Subklassement Ladies

Wedstrijden zondag
1. IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
- Mini-Parilla
- Mini-Parilla Nationaal
- IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
- IAME X30 Senior/Senior Master, met subklassement Rookie
 
2. TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS-NK T4
- Totaal Klassement Senior
 
Overnachting

 • Er is in een camping voorzien op het terrein van Kartcircuit De Landsard. Toegang vanaf vrijdagavond en voor degenen die zaterdag komen vanaf zaterdagavond.
 • Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels, we zijn te gast bij Kartcircuit De Landsard en moeten ons als zodanig gedragen.

Paddock, stroom

 • Er wordt niet in stroom voorzien door Kartcircuit De Landsard.
 • Tenten kunnen worden opgezet op woensdag- en vrijdagochtend.
 • Op donderdag is de kartbaan gesloten.
 • Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
 • Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan tbv ventilatie.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
 • Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
 • Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
 • Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.

Vrije Trainingen

 • Voor de openingstijden van de baan voor vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.outdoorkarting.nl. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).
 • Op vrijdag kan er getraind worden door alle klassen.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.
 
Technische Controles
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
 
Banden
Voor de bijzonderheden tijdstippen afhalen banden verwijzen we u graag naar het tijdschema.
Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via:

 • PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl
 • voor IAME SERIES NETHERLANDS en Tillotson T4.
 • DFK Antwerpen, gk4tyres@outlook.be
 • voor Formula Honda 9PK en BEKC.
 • Er mag niet met eigen banden worden gereden.
 • Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
 • Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning. Uitsluitend nieuwe banden mogen voor de IAME klassen worden aangemeld, slicks en regen.

VERPLICHT TANKSTATION IAME SERIES NETHERLANDS – NK IAME

 • Tankstation SHELL BEST
 • Eindhovenseweg Zuid 63
 • 5683 PW Best
 • Zie ook de flyer, download op de site www.nkiame.nl
 • Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit is  strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.
 
Briefing/Startprocedures

 • Er zal geen briefing in persoon plaatsvinden.
 • De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
 • Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
 • Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Prijsuitreiking

 • Zaterdag Honda 9PK vanaf 16.30 en BEKC vanaf 18.45 uur.
 • Zondag vanaf 17.30 uur.

Legenda
Kombi Kartcircuit De Landsard
Landsardseweg 47
5657 AB Eindhoven (NL)
Internet http://www.outdoorkarting.nl   
Email info@outdoorkarting.nl  
Tel 0031(0)402052750
 
INSPIRE YOUR DREAMS, LET'S RACE!


Dear participants,

On the weekend of December 04-05, 2021, we will head to the beautiful Dutch kart track Kartcircuit De Landsard Eindhoven  for the third combined event of the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME, Tillotson T4 Series Netherlands-NK Tillotson T4, GK4 Formula Honda 9HP and BEKC Endurance Karting 4Teams. We really look forward to meet you all again. Which drivers will become the champions 2021?
 
RESERVATION
You can make your reservation on our websites via the link:
IAME: www.nkiame.nl/inschrijven.
Tillotson T4, Formula Honda 9HP and BEKC: www.gk4kartseries.com/inschrijven.

The reservation will be closed on Wednesday evening December 1. at 8 p.m.

Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2021
We will work strictly according to this protocol and in accordance with applicable government regulations. The protocol is available for download from the GK4 internet site.
Please note: rules can be changed according to government measures or instructions from Kartcircuit De Landsard.
The protocol has been posted as a download on our internet sites www.nkiame.nl and www.gk4kartseries.com.
We request that you take note of the content, so that you will not face any surprises, because each person present is individually responsible for compliance.
 
As a result of these rules, you should keep the following in mind:

 • Permitted persons: drivers, registered team owners and per driver 1 mechanic and max. 2 supervisors.
 • QR code is required from the age of 13. This applies to anyone who is allowed to enter the site.
 • You must report to the secretariat, where your QR code will be checked.
 • Wristbands: every admitted person will receive a wristband during the administrative check.
 • Mandatory face masks: wearing a face mask is mandatory in all official places, such as; Canteen-Secretariat-Starting position-Parc-Ferme-Technical control.
 • You must keep at least 1.5 meters away from each other.

Documents, protocol behaviour, rental transponders

 • All documents - such as regulations, overview of costs, registration form, technical registration form, time schedules and tire regulations - have been placed for you per championship as downloads on our sites www.nkiame.nl and www.gk4kartseries.com.
 • Please read this information carefully so that you are not faced with any surprises.
 • For new drivers: on our internetsite www.nkiame.nl you can download the Registration Form 2021; Please fill it in and bring it with you to the administrative control, that will save us and you a lot of time.
 • The Behavioral Protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
 • Transponders can be rented through the organization. To be requested via the link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

DRIVERS REGISTRATION

FRIDAY December 03.   
- 18.00 – 20.00                  All classes
 
SATURDAY December 04. 
- 08.00 – 09.00                  All classes
- 19.00 – 20.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME & Tillotson T4
 
SUNDAY December 05.
- 08.00 – 09.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME & Tillotson T4

Weekend layout

 • Friday December 03: free training voor all classes, organized by Kartcircuit De Landsard.
 • Saturday December 04: free training for all classes and raceday BEKC and GK4 Formula Honda 9PK (sprint).
 • Sunday December 05: raceday IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME and  Tillotson T4 Series Netherlands-NK T4. 

Races Saturday
1. BEKC Endurance Karting 4Teams
- Total Classement
- Subclassification Iame X30 Senior
- Subclassification Rotax Max Senior
- Subclassification IAME X30 & Rotax Max Junior
 
2. GK4 Formula Honda 9HP
-Total Classement
- Subclassification Junior
- Subclassification Senior
- Subclassification Ladies
 
Races Sunday
1. IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2021
- Mini-Parilla
- Mini-Parilla National
- IAME X30 Junior & subclassification Rookie
- IAME X30 Senior/Senior Master & subclassification Rookie
 
2. TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS-NK T4
- Total Classement Senior  

Overnight stay / camping

 • There is a camping site on the site from Kartcircuit De Landsard.
 • Access from Friday evening and for those coming Saturday from Saturday evening.
 • It is of course not allowed to barbecue or to have a "party". Please adhere to the rules, we are guests at Kartcircuit De Landsard and must behave as such.

Paddock/Electricity

 • Electricity will not be supplied by Kartcircuit De Landsard.
 • Tents can be set up on Wednesday- and Friday mornings.
 • The track will be closed on Thursday.
 • Upon arrival at the track, it is necessary to contact the paddock manager before setting up your tents; Ben de Feyter (0032479803159). This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
 • Tents must be at least 1.5 meters apart.
 • Each kart must be placed on a tarpaulin, with a minimum size of 3x4 mtr.
 • Spaces between the karts in the tents, at least 1.5 meters around.
 • Cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and that vehicles that are not allowed to be parked there must be removed.
 • Before leaving the site, each team / driver’s area must be perfectly clean (no trash, no tie-raps, no tyres left). Offenders will be fined € 500.00 for any form of pollution.

Free training
For the opening hours of the course for free training, we refer you to the website www.outdoorkarting.nl (daily track  prices not included in the entry fee).
 
Tyres

 • For details please refer to the timetable.
 • Tyres, both slick and wet, are only delivered to order via:
 • 1. PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl for IAME SERIES NETHERLANDS and Tillotson T4.
 • 2. DFK Antwerp, gk4tyres@outlook.be for Formula Honda 9HP and BEKC.
 • It is not allowed to drive with other tyres.
 • Please do not forget to order your tyres in time from your authorized dealer. The list of dealers is available for download on our websites.
 • Both slicks and rain tyres must be provided for scanning.
 • Only new tyres may be used in the IAME classes, slicks as well rain tyres.

Mandatory fuelstation for IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
Gas station SHELL BEST
Eindhovenseweg Zuid 63
5683 PW Best
See the flyer, download on our internetsite www.nkiame.nl. 
Please keep your fuel receipt. You must show this organization upon request.

Warm-up engines
It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.
 
Briefing
There will be no briefing in person.
The briefing can be downloaded from the internetsites in Dutch and English from Wednesday prior to the raceweekend. Please take note of this document.
 
Legenda
Kombi Kartcircuit De Landsard
Landsardseweg 47
5657 AB Eindhoven (NL)
Internet http://www.outdoorkarting.nl   
Email info@outdoorkarting.nl  
Tel 0031(0)402052750

INSPIRE YOUR DREAMS, LET’S RACE!