Het officieel Belgisch-Nederlands Kampioenschap Karting

GK4 Kart Series (GK4) Informatiebulletin en handleiding voor nieuwe deelnemers 2024

Als je de instap in de karting maakt en aan races wilt gaan deelnemen loop je tegen veel vraagstukken en regels aan. Ook al omdat diverse onderwerpen bij de verschillende organisatoren weer net iets anders ingericht zijn loop je het risico “door de bomen het bos niet meer te zien”.
We zijn kartliefhebbers en doen er alles aan om onze prachtige sport bereikbaar te maken voor iedereen. Vandaar dat we een aantal wetenswaardigheden voor u op een rijtje hebben gezet over de GK4 Kart Series. We hopen dat we u hiermee kunnen ondersteunen in het wegwijs worden in onze prachtige sport. Oriënteer je wel eerst goed op de mogelijkheden, ook gelet op het budget dat je per klasse nodig hebt.
De leeftijd vanaf welke je al in de GK4 kunt racen is 7 jaar, voor de klassen Honda Cadet, IAME Mini en IAME Mini Rookle. Er is voor de senior klassen geen maximum leeftijd gesteld. We zijn zo jong als we ons voelen.
U kunt zelfstandig met “eigen” materiaal deelnemen of in teamverband met materiaal van de teams. Onderhoud van het materiaal is van groot belang. Onze servicepunten zullen u graag over hun mogelijkheden informeren. Een lijst met GK4 service-/zegelpunten is voor u als download op de GK4 site geplaatst.
Bij vragen, stel ze gerust per email naar info@gk4kartseries.com, we antwoorden altijd zo snel mogelijk.

GK4 organisatie en kampioenschappen

 1. De GK4 wordt georganiseerd door Cpoint Nederland en AKRT België en is met deelnemersgroepen tot 250+ rijders het grootste kartkampioenschap in Nederland.
 2. De GK4 wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse bond (ASN) KNAF en is het officieel Nederlands-Belgisch Club Kampioenschap Karting.
 • Promotor is Cpoint, aanspreekpunt Casper Reinders.
 • Technische zaken wordt geregeld door AKRT, aanspreekpunt Ben de Feyter.
 • Internetsite www.gk4kartseries.com
 • Emailadres info@gk4kartseries.com
 • Forumsite www.kartlife.nl
 • Facebookpagina GK4 Kart Series.
 • Instagram @gk4kartseries

  Onder de GK4 organisatie vallen de volgende kampioenschappen
 1. GK4 Kart Series (GK4) sprintwedstrijden, met de klassen
 • Honda Cadet 160cc (UT2 motoren), met Subklassement Rookie
 • IAME Mini
 • IAME Mini Rookie
 • IAME X30 Junior
 • IAME X30 Senior
 • IAME X30 Senior Nationaal (X30 Senior instapklasse)
 • IAME KA 100 Senior met twee klasementen IAME KA 100 Senior 148 en IAME KA 100 Senior 158
 • Open Schakel met subklassementen KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter, X30 Super Shifter Master
 • Formula Honda 9PK Junior met Subklassement Lady
 • Formula Honda 9PK Senior met Subklassement Lady
 • Rotax Max Junior
 • Rotax Max Senior
 1. BEKC Endurance Karting 4Teams (niet in 2024)
 • Door Cpoint/AKRT wordt tevens het officieel KNAF Nederlands kampioenschap IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME georganiseerd.
  En het op zichzelf staande Cpoint Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH (NKH, NKH KIDs,NKH 4TEAMS, NKH KIDs 4TEAMS, BENELUX RENTAL KART CHALLENGE BRKC NKH-NKH KIDs).

  Algemene voorwaarden, Inschrijfformulier, tarieven en kosten
 • Er wordt georganiseerd onder de Algemene Voorwaarden (download GK4 site).
 • Bij de eerste deelname geeft u éénmalig het ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier (download GK4 site) af bij de administratieve controle.
 • Informatie over tarieven en kosten is voor u in een overzichtelijk document verwerkt (download op de site).

  Kalender
 • De GK4 kalender bestaat uit zeven wedstrijden, die op de mooiste banen worden verreden: België; Genk (2x), Mariembourg (3x), Duitsland; Kerpen (1x) en Nederland; Eindhoven(1x) worden verreden. 
 • De budgetklassen Honda Cadet en Formula Honda 9PK kennen in 2024 acht ééndaagse races tijdens de GK4 weekenden (7) en het NK IAME weekende (1).
 • De kalender klasse Open Schakel bestaat uit vijf wedstrijden in België Mariembourg (3x) en Genk (2x).
 • Ter verduidelijking zijn voor u extra kalenders voor deze klassen als download geplaatst op de GK4 site.

  Reserveren
 • Reserveren voor één of meer races gaat via de internetsite, de link www.gk4kartseries.com/inschrijven.
 • Contante betalingen worden niet meer toegestaan, behoudens in geval van vooruitbetaling seizoen compleet.
 • Een handleiding treft u als download op onze internetsite.
 • Wanneer de reservering succesvol is afgerond, ontvangt u per email een bevestiging met voucher voor de gereserveerde wedstrijd(en).
 • Deze voucher(s) is/zijn uw bewijs van reservering.
 • Vergeet u niet om de voucher mee te nemen naar de betreffende wedstrijd.

  Leeftijden en volmacht vertegenwoordiging rijder
 • Leeftijden staan vermeld in het Sportief Reglement (download GK4 site).
 • Dispensatie op basis van gewicht kan in specifieke gevallen worden verleend op aanvraag (loopt via de KNAF)..
 • Wettige vertegenwoordigers kunnen zich bij de races laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmacht treft u als bijlage in het Sportief Reglement.

  Licenties, kartscholen
 • De minimaal vereiste licentie is voor Nederlandse deelnemers de KNAF Clublicentie, voor Belgische deelnemers de Licentie Nationaal en voor buitenlandse deelnemers de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.
 • Voor Nederland kunt u de licentie aanvragen bij de KNAF via www.knaf.nl en voor België bij de RACB via www.racb.com
  De ouder- kind licentie is vereist ingeval van minderjarigheid rijders NL.
 • Nederlandse deelnemers let op: indien het uw eerste licentie aanvraag betreft dient u te voldoen aan de door de KNAF gestelde bepalingen betreffende theorie- en praktijkexamen. We verwijzen hiervoor graag naar de KNAF-site, www.knaf.nl.
 • De aan de GK4 gelieerde kartscholen zijn die van Kartscholen.nl. We verwijzen u graag naar een van de aangesloten kartscholen voor het volgen van een betere  kartopleiding.Zie www.kartscholen.nl of de Facebookpagina Kartscholen.nl voor de lijst met aangesloten kartscholen.

  Service- en Zegelpunten
 • We werken nauw samen met onze service- en zegelpunten, waardoor de GK4 een kampioenschap “van ons allemaal” is. Een lijst met service-/zegelpunten is voor u als download op de GK4 site geplaatst.

         Transponder (huur)

 • Een transponders kun u zelf verzorgen of huren via de organisatie (dhr. Ombecq). U kunt de wens tot transponderhuur kenbaar maken tijdens het invullen van de reservering.
 • Huurtransponders kunnen worden afgehaald bij de administratieve controle.
 • Kosten € 25,00 voor een weekend.
 • Aub als borg € 50,00 en Licentie of ID kaart meenemen. Beide krijgt u zondag na inleveren van de transponder retour. Dit ten laatste 1 uur na de race.
 • Op de zaterdagen is het voeren van een goed werkende transponder vanaf de warm-up training verplicht.

  Bijzonderheden kleding, karts en klassen, techniek, huur motoren, banden
 • De vereiste kleding en bijzonderheden wordt omschreven on het Wedstrijd Reglement.
 • Helmen en kartoveralls alleen met CIK/FIA keurmerk. Extra bij Helmen, toelating helmen met “E-keurmerk”.
 • Handschoenen, schoenen, onderkleding, nek- en rib/body protectie zijn niet aan CIK/FIA keur onderhevig. Toelating ter beoordeling van de GK4 organisatie.
 • Het dragen van neksupport en body-/ribprotectie is verplicht onder de 16 jaar. Overigens adviseren we iedere rijder deze support te dragen.
 • Toegelaten karts uitsluitend de door de GK4-organisatie bekendgemaakte karts en onderdelen, zoals vermeld in de Technische Reglementen per klasse.
 • Het maximum aantal rijders per klasse bedraagt 36. 
 • Er mag in de GK4 per rijder in één klasse worden deelgenomen. (Dispensatie mogelijk).
 • Startnummers kunnen worden aangevraagd via het daarvoor bestemde veld in de reservering.
 • Bij meerdere aanvragen voor een zelfde startnummer wijst de organisatie deze toe.
 • Minimum gewicht rijders en karts per klasse staat vermeld in het Sportief Reglement.
 • Ondergronden en startnummers;
  Alle klassen ondergrond geel / cijfers zwart.
  Afmetingen en nummers per klasse staan vermeld in het Sportief Reglement.
 • We werken met verzegeling van motoren en op de wedstrijddagen met strenge keuringen, teneinde een grote kostenpost en tuning tegen te gaan.
 • Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
  Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we vijf UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde.
  Zie ook de actie aankoop motor = seizoen gratis inschrijvingen.
  De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.
 • Technische keuring: elke rijder ontvangt bij de administratieve controle een registratieformulier voor het materiaal, het Formulier Technische Registratie.
 • Alle details betreffende het materiaal moeten op dit formulier worden vermeld voordat het materiaal wordt aangeboden bij de Technische Keuring.
  De banden per klasse en de prijzen treft u in de download Bandenreglement.
 • Banden kunt u bestellen bij uw favoriete GK4 servicepunt of via email gk4tyres@outlook.be.
 • De banden worden op de vrijdag/zaterdag uitgeleverd bij de truck van DFK.

  Tijdens de wedstrijden secretariaat, deelnemerspasjes, gedrag
 • We kennen het GK4 Beleid- Gedragsprotocol (download op de GK4 site). Leest u dit aub goed door.
 • Heb respect voor elkaar en de medewerkers.
 • De tijden administratieve controle bij de wedstrijden worden aangegeven in de betreffende tijdschema's.
 • Elke rijder ontvangt bij de administratieve controles een polsbandje voor rijder en monteur.
  Een teameigenaar kan per vier rijders een polsbandje "teammanager" aanvragen.

         Tijdens de wedstrijden bijzonderheden

 • U kunt de races en uitslagen volgen via livetiming. De apps Speedhive (“all events” onder België) en Racehero.
 • Het Secretariaat is voor u het aanspreekpunt tijdens de wedstrijden. U kunt hier met al uw vragen terecht.
 • Een digitale briefing wordt voor u per wedstrijd als download geplaatst op de GK4 site.
 • Indien er tijdens de raceweekeinde een briefing wordt gegeven is de aanweizgheid voor iedere rijder verplicht.
 • Ingeval van de klassen Honda Cadet, IAME Mini en IAME Mini Rookie dient de rijder door een volwassene te worden begeleid.
 • Een goedgekeurde brandblusser met een netto inhoud van 5 kilo/liter dient in de paddock op plaatsen waar aan karts gewerkt wordt voorhanden te zijn en voor direct gebruik gereed te zijn.
 • Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 meter worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
 • De paddock wordt door deelnemers te allen tijde netjes gehouden, te beoordelen door baaneigenaar en GK4-organisatie.
 • Door de baaneigenaar in rekening gebrachte kosten worden in evenredigheid in rekening gebracht aan de deelnemende rijders, of indien de overtreder bekend is, op de overtreder verhaald.

  Wat is niet toegestaan
 • Met motoren, bromfietsen of andere gemotoriseerde voertuigen rond te rijden (verbrandingsmotor, elektromotor of andere). Laat u die voertuigen aub thuis.
 • In de pits en paddock – het rennerskwartier - heerst een strikt rookverbod en zijn open vuren verboden.
 • In het openbaar nuttigen van alcoholische dranken.
 • Het warmdraaien van motoren op het terrein waar de baan is gelegen. (Muv klasse Open Schakel op in het tijdschema aangegeven tijden).
 • Camera’s (op/aan kart of rijder) en communicatieapparatuur.

  Inrichting terrein, camping, stroom
 • De paddocks staan altijd vol.
 • Voordat u een plaats inneemt dient u onze medewerker te contacteren. Dit is gewoonlijk Ben de Feyter.
 • Op elkaar aansluiten is het verzoek.
 • Een terrein “afzetten” voor een ander is niet toegestaan.
 • Op sommige banen wordt door de baaneigenaar in stroom voorzien. Gebruik ervan is in die gevallen - tegen betaling - verplicht.
 • Op de banen waar is voorzien in een campingdeel kunt u daar gebruik van maken.
 • Aanmelden bij de eigenaar van de baan.
 • Er mag niet worden overnacht op de paddocks.
 • Personenauto’s, lege busjes en campers moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd.