Aankondiging - Announcement - GK4 2019 Event 4 Mariembourg

13 september 2019

We gaan over twee weken met de GK4 naar de geweldige track Karting des Fagnes in Mariembourg België.
In het weekeinde van 28-29 september staat er opnieuw een grote groep deelnemers aan de start en kunnen we een enerverend weekeinde tegemoet zien. We zien er naar uit om u te treffen.

Alle informatie - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, tijdschema en banden - is voor u geplaatst als download.

Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. De stroomkosten voor het raceweekeinde, € 20,00 (Form. Honda 9PK 1 dag € 10,00) worden bij de administratieve controle a contant bij u in rekening gebracht; Stroom beschikbaar van vrijdag 09.00 – zondag einde evenement.
2. Membercard Karting des Fagnes: iedere rijder dient een membercard te bezitten, dan wel aan te schaffen in de cafetaria a € 5,00.
3. Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag - zodra we zijn ingericht - de administratieve controle al worden opengesteld;
4. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd;
5. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
6. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om eerst te bellen met Ben de Feyter voordat u uw tenten opbouwt; 003247903159.
Het kampeertarief (te betalen vóór installatie) is € 20,00 per nacht vanaf vrijdagavond (geen camping op donderdagavond => de caravans en campers moeten buiten blijven, op de parkeerplaats aan de voorkant van de cafetaria (uiteraard gratis)
Vanaf de opening van de camping op vrijdagochtend 08.00 uur, mogen caravans of campers niet elders op het terrein worden geplaatst.
7. Overnachting met toestemming in trucks a € 20,00 per nacht. Na aanmelden bij Ben worden deze geplaatst op de eerste rij van het parkeerterrein.
8. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. 
9. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
10. Transponders zijn te huur via de organisatie.
11. Vergeet u aub niet om uw licentie / ouder-kind licentie mee te nemen.
12. De douches in het nieuwe gebouw zijn gratis op vrijdag- en zaterdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur (aanmelden in de cafetaria).
13. Er kan donderdags niet worden getraind agv een evenement. Verstoort u bij plaatsing van uw tenten aub niet het evenement.
14. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00 (hoger in geval van benzine in de afvoerkanalen)
Iedere kart moet op een dekzeil worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
15. Geen enkele monteur mag op het asfalt rijden in paddock en overige delen van het terrein buiten de kartbaan.
16. Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).

Aankondigingen en wedstrijdverslagen
Deze worden gepubliceerd op www.kartlife.nl.

Contactpersoon organisatie
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen

  • Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
  • Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
  • IAME X30 Cadet 23/X30 Junior Nationaal, met subklassement IAME X30 Cadet
  • IAME X30 Junior
  • IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
  • Rotax Max Senior/Master
  • Open Schakel (KZ2/Shifter/X30 Super Shifter) met subklassement KZ2 Master
  • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies.

Vrije trainingen
De openingstijden van Karting des Fagnes voor vrije trainingen zijn geplaatst op de site van Karting des Fagnes, waarnaar we graag verwijzen. Trackfee € 45,00 per dag.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we vijf splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief van € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

Banden
Banden worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 13.00–17.00 uur en zaterdag van 09.00–14.00 uur.

Briefing
De rijders klassen Honda Cadet en IAME Mini-Parilla mogen niet alleen naar de briefing komen.
Ze dienen te worden vergezeld door een ouder/begeleider.
Let u hier aub op, zodat u als ouder/begeleider ook op de hoogte bent van hetgeen in de briefing wordt besproken.

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via onze inschrijfpagina.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670


In the weekend of September 28-29th we go for round 4 of the GK4 Kart Series (GK4) 2019 to Karting des Fagnes in Mariembourg, Belgium.

Registration
You can register for one or more races via www.gk4kartseries.com/inschrijven.

Contact
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Extra trainingdays
See download on our internetsite for dates en schedules extra free training. Trackfee training per day € 45,00, to be paid in the Shop.
TRACK CLOSED ON THURSDAY SEPTEMBER 27th BECAUSE A PRIVATE EVENT. PEOPLE WHO WANT TO INSTALL THEIR TENT HAVE TO ASK THE PERMISSION FIRST. PLEASE DO NOT DISTURB THE EVENT.

Membercard Karting des Fagnes
You must purchase a Karting des Fagnes membership card in the shop for € 5.00.

Please note this information in particular
1. Please do not forget to bring your driver and parent-child license.
2. For new drivers: the registration form 2019 is available on the site as a download.
Please take the Registration Form (“Registratieformulier”) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.
3. A document has been placed on the GK4 site about the prohibition on warm-up of the engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up class Shifter.
4. Please register before setting up your tents. You have to call Ben de Feyter first, GSM 003247903159.  It is not free to have a place on the paddock without contacting Ben;
5. Mariembourg supplies electricity in the paddock. Payment in cash at administrative control,
€ 20,00 for the raceweekend. Electricity from Friday 09.00 – end of meeting.
6. Camping fee (to be paid before installation) is € 20,00 per night from Friday night (no camping on Thursday evening.
7. The caravans and motorhomes must be placed outside, on the parking on the front of the cafeteria (free of charge of course).
8. About people sleeping into their trucks, i twill be charged also € 20,00 per night.
9. The showers in the new building will be free of charge on Friday and Saturday evening, from 07.00pm untill 09.30pm (under reservation in the cafeteria).
10. From the opening of the camping on Friday morning, at 08.00am, no caravans or camper are allowed to stay anywhere else.
11. People who would like to use campers or caravans as workshop will be placed in first row of the camping area from Friday morning.
12. Any kind of pollution will be fined by € 500,00 (and more in case of gasoline into the canalizations).
13. Every go-karts has to be placed onto a sheet protectors for the ground protection
No mechanic’s operation is allowed onto the asphalt.
14. Before leaving the track, the spot from every team / drivers have to be perfectly clean (no garbage, no tie-raps, no tyres)

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670