Aankondiging - Announcement - GK4 2020 - Nieuwe Kalender - New Calendar

Het was even stilstaan en toch ook weer hollen in de Covid-19 periode. Wij hebben hard gewerkt aan het realiseren van een strakke en complete kalender van de GK4 in het resterende deel van het seizoen. We denken dat dat goed gelukt is. We presenteren u dan ook graag de nieuwe GK4 kalender 2020.

De nieuwe GK4 kalender 2020 bestaat uit vijf GK4 wedstrijden met daarbij voor een aantal klassen twee extra wedstrijden Grande Kart Festival Strijen (BEKC-Formula Honda 9PK-Tilltoson T4)
1. Karting de Spa-Francorchamps – 4/5 juli – race is verreden
2. Karting Genk – 26/26 juli – GK4
3. Karting des Fagnes Mariembourg – 24/25 oktober – GK4
4. Karting Genk – 14/15 november – GK4
5. Grande Finale Karting Genk - 12/13 december – GK4/BEKC
Extra Grande Kart Festival Strijen 1 – 13 september – BEKC/Formula Honda 9PK/NK Tillotson T4-Tillotson Free
Extra Grande Kart Festival Strijen 2 – 4 oktober – Formula Honda 9PK/NK Tillotson T4 Tillotson Free

Onze internetsite www.gk4kartseries.com wordt hier momenteel op aangepast. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn wordt de inschrijving voor de wedstrijden opengesteld. De rijders die hebben deelgenomen aan de eerste race in Spa-Francorchamps krijgen samen met de rijders die niet aan de start konden komen in Spa en hebben ingeschreven voor het seizoen voorrang bij inschrijving.

Let op
De gedane inschrijvingen oude kalender race 4 Genk gaan over naar de nieuwe kalender race 2 Genk;
De gedane inschrijvingen oude kalender race 5 Mariembourg gaan over naar de nieuwe kalender race 3 Mariembourg;
De gedane inschrijvingen oude kalender race 6 Genk gaan over naar de nieuwe kalender race 4 Genk;
De gedane inschrijvingen oude kalender race 1 Mariembourg gaan over naar de nieuwe kalender race 5 Genk
Degenen die hebben ingeschreven voor de oorspronkelijke race 2, 6/7 juni Raceway Venray, kunnen deze betaling overzetten naar een wedstrijd naar keuze.

Afgelopen weekeinde hebben we de eerste wedstrijd al mogen houden op spa-Francorchamps. Het werd een groot succes, vooral ook dankzij u, onze deelnemers en begeleiders die de Covid-19 maatregelen fantastisch naleefden. Dank daarvoor allemaal. We hebben de nodige complimenten mogen ontvangen. Samen pakken we ook dit weer top op. De titel The Originals doet opnieuw opgeld.

We kunnen dan ook gerust stellen dat we met een gerust hart richting tweede wedstrijd op de kalender gaan, die van Karting Genk op 25-26 juli 2020.
Alle bijzonderheden over de inrichting van dit weekeinde publiceren we zo spoedig mogelijk.

LETS’s RACE!


Good evenening all,
It was a pause and yet again run in the Covid-19 period. We have worked hard to realize a challenging and complete calendar of the GK4 in the remainder of the season. We think that it worked out well. We like to present you the new GK4 Calendar 2020.

The new GK4 calendar 2020 consists of five GK4 events with two additional events Grande Kart Festival Strijen for a number of classes (BEKC-Formula Honda 9PK-Tilltoson T4).
1. Karting de Spa-Francorchamps - 4/5 July - race is held
2. Karting Genk - 26/26 July - GK4
Karting des Fagnes Mariembourg - 24/25 October - GK4
Karting Genk - 14/15 November - GK4
5. Grande Finale Karting Genk - December 12/13 - GK4 / BEKC
Extra Grande Kart Festival Strijen 1 - 13 September - BEKC / Formula Honda 9PK / NK Tillotson T4-Tillotson Free
Extra Grande Kart Festival Strijen 2 - 4 October - Formula Honda 9PK / NK Tillotson T4-Tillotson Free

Our website www.gk4kartseries.com is currently being adapted to this. As soon as these activities are completed, the registration for the events will be opened. The drivers who participated in the first race in Spa-Francorchamps and the drivers who were unable to start in Spa and have registered for the season, will receive priority entry.

Please pay attention
The registrations of the old calendar race 4 Genk will be transferred to the new calendar race 2 Genk;
The registrations of old calendar race 5 Mariembourg are transferred to the new calendar race 3 Mariembourg;
The registrations of the old calendar race 6 Genk will be transferred to the new calendar race 4 Genk;
The registrations of old calendar race 1 Mariembourg are transferred to the new calendar race 5 Genk.
Those who entered the original Race 2 June 6/7 Raceway Venray can transfer this payment to a race of their choice.

Last weekend we held the first event in Spa-Francorchamps. It was a great success, especially thanks to you, our participants and supervisors who did a fantastic job with the Covid-19 measures. Thank you all for that. We have received nice compliments. Together we make the competition strong. The Originals are gaining ground again.

We can therefore say that we are confidently working towards the second event on the calendar, that of Karting Genk on 25-26 July 2020.
We will publish all the details about this weekend's format as soon as possible.

LET'S RACE