AANKONDIGING - ANNOUNCEMENT GK4 KART SERIES & BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS 2021

We zijn druk doende met de voorbereiding van het seizoen van de Nederlands-Belgische Club Kampioenschappen GK4 Kart Series (GK4) en BEKC Endurance Karting 4Teams, welke worden verreden onder auspiciën van de KNAF.
We gaan er samen met u een topseizoen van maken en hebben daarvoor een uitdagende kalender voor u samengesteld, met 6 wedstrijden GK4, 5 wedstrijden BEKC en maar liefst 9 wedstrijden voor de GK4 klasse Formula Honda 9PK op topbanen in Nederland en België.

Afwerking seizoen 2020
Er zijn zoals bekend voor seizoen 2020 een aantal wedstrijden afgelast a.g.v. Covid-19.
De deelnemers die voor deze wedstrijden hebben ingeschreven en betaald ontvangen per wedstrijd een voucher voor deelname aan een wedstrijd (zonder meerkosten) naar keuze voor de kalender 2021.

Openstelling Inschrijving
De inschrijving wordt volgende week maandag 11 januari opengesteld.
De link naar de inschrijfpagina van onze internetsite: www.gk4kartseries.com/inschrijven

Kalender en documenten
De kalender en alle overige voor u van belang zijnde documenten worden als downloads geplaatst op onze website.
De link www.gk4kartseries.com/downloads

EVENTS GK4
Event 1 Mariembourg (B)                        03 – 04 april
Event 2 Venray (NL)                                    08 – 09 mei
Event 3 Genk (B)                                           24 – 25 juli
Event 4 Spa-Francorchamps (B)          18 – 19 september
Event 5 Mariembourg (B)                        23 – 24 oktober
Event 6 Genk (B) Grande Finale          13 – 14 november

EVENTS BEKC (2-uursraces)
Event 1 Mariembourg (B)                   Zaterdag Februari 27
Event 2 Eindhoven (NL)                       Zaterdag Mei 15
Event 3 Spa-Francorchamps (B)     Zaterdag September 18
Event 4 Mariembourg (B)                   Zaterdag Oktober 2
Event 5 Genk (B) Grande Finale     Zaterdag November 13

EVENTS GK4 klasse Formula Honda 9PK
Event 1 Mariembourg (B)                  Zondag Februari 28          Sprintrace
Event 2 Mariembourg (B)                  Zaterdag April 3                  Endurance 1-uurs race
Event 3 Venray (NL)                              Zaterdag April 03               Endurance 1-uurs race
Event 4 Eindhoven (NL)                      Zondag Mei 16                     Sprintrace
Event 5 Genk (B)                                     Zaterdag Juli 24                  Endurance 1-uurs race
Event 6 Spa-Francorchamps (B)    Zaterdag September 18  Endurance 1-uurs race
Event 7 Mariembourg (B)                  Zondag Oktober 03           Sprintrace
Event 8 Mariembourg (B)                  Zaterdag Oktober 30       Endurance 1-uurs race
Event 9 Genk (B) Grande Finale    Zaterdag November 13   Endurance 1-uurs race

Klassen GK4
- Honda Cadet en Honda Cadet Rookie (UT2)
- Mini-Parilla en Mini-Parilla Rookie
- IAME X30 Junior Nationaal
- IAME X30 Junior
- IAME X30 Senior en X30 Senior Rookie
- Senior Nationaal (IAME X30 en Rotax Max Senior, ieder met eigen klassement)
- Open Schakel (KZ2, KZ2+ (Master), IAME X30 Super Shifter en IAME X30 Super Shifter Master
- Formula Honda 9PK (Junior en Senior)
Voor de (sub)klassementen verwijzen we u graag naar het Sportief Reglement 2021.

Klassen BEKC
- BEKC Endurance Karting 4Teams
- Toegelaten motoren: IAME X30 en Rotax Max Senior en Junior; Wankel AIXRO XR30 Junior; TILLOTSON T4.
- Totaalklassement BEKC voor alle toegelaten motoren met subklassementen.
Voor de (sub)klassementen verwijzen we u graag naar het Sportief Reglement 2021.

Informatie tarieven en kosten
De Informatie over tarieven en kosten is voor u in een overzichtelijk document opgenomen, dat als download op de internetsite wordt geplaatst.

Tarieven 2021 – bedragen per event en voorinschrijving seizoen

GK4
Klasse Honda Cadet
- Weekend met training op zaterdag en races op zondag € 125,00
- Voor-inschrijving seizoen 6 wedstrijden € 720,00

Klassen Mini Parilla; IAME X30 Junior, X30 Senior, Senior Nationaal
- Weekend met training op zaterdag en races op zondag € 210,00
- Voor-inschrijving seizoen 6 wedstrijden € 1200,00

Klasse Open Schakel
- Weekend met training op zaterdag en races op zondag € 150,00
- Voor-inschrijving seizoen 6 wedstrijden € 840,00

Klasse Formula Honda 9PK
- Endurance 1-uurs wedstrijd (eendaags evenement op zaterdag) € 125,00
- Sprint wedstrijd (eendaags evenement op zondag) € 125,00
- Voor-inschrijving seizoen 9 wedstrijden € 1080,00

BEKC Endurance Karting 4Teams
- Eendaagse wedstrijd met training en race  op zaterdag
- 2-uurs race € 200,00

Losse trainingen € 50,00 per trainingsdag per deelnemer.

Administratiekosten
Per rijder per seizoen eenmalig bedrag van € 50,00.
Waarbij de bepaling deelname enkele wedstrijd administratiekosten € 25,00, bij een tweede deelname aan te vullen met tweede betaling van bedrag € 25,00.

Systeem voor inschrijving en betaling
We maken gebruik van een inschrijf- en betalingssysteem.
U kunt  via de website www.gk4kartseries.com inschrijven voor het hele seizoen of één of meer losse events, waarbij u gelijktijdig zowel de inschrijving als de betaling verricht.
U ontvangt na deze formaliteiten via email een voucher voor de event(s) waarvoor u hebt ingeschreven. Dit is tevens de bevestiging van inschrijving.
Graag bij opmerkingen vermelden of u een factuur wilt, het gewenste startnummer en uw transpondernummer.
Betaling a contant is mogelijk op aanvraag en gemaakte afspraak.

Licenties
Rijders NL en B minimaal Karting Club Level KNAF of RACB National Karting;
Ingeval minderjarigheid is ouder-kind licentie verplicht. Zie hiervoor www.knaf.nl en www.racb.com.
Deelname op Evenement Registratie Bewijs (ERB) KNAF € 45,00 per evenement (max. 2 x ERB).
Voor overige nationaliteiten is de minimaal vereiste licentie de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.

Het (financieel)voordeel is dat u met deze enkele licentie zowel aan de GK4 Kart Series (GK4), BEKC,  als aan de IAME SERIES NETHERLANDS/NK IAME, Tillotson T4 Series en NKH kunt deelnemen.

Startnummers
De rijders die gebruikmaken van de voorschrijving voor het hele seizoen krijgen als eersten het recht op een door hen gekozen startnummer toegewezen.
Vervolgens worden de overgebleven startnummers toegewezen.
Bij meerdere aanvragen voor eenzelfde startnummer beslist de organisatie.

We zien uit naar de start van het seizoen en zullen u graag begroeten in de GK4 Kart Series en BEKC.


Good afternoon everyone,

We are busy preparing the season GK4 Kart Series (GK4) and BEKC Endurance Karting 4Teams.
Together with you we are going to make it a top season. We offer you a challenging calendar, with 6 events GK4, 5 events BEKC and no less than 9 races for the GK4 class Formula Honda 9HP on top tracks in the Netherlands and Belgium.

Finishing season 2020
As is known, a number of events have been canceled for the 2020 season due to Covid-19.
The participants who have registered and paid for these events will receive a voucher per event for participation in an event of their choice for the 2021 calendar (without additional costs).

In general
The Dutch-Belgian Club Championships GK4 Kart Series (GK4) en BEKC Endurance Karting 4Teams will be organized under the auspices of the KNAF.
The championship consists of two events with practices on Saturday and qualifications and races on Sunday (Mariembourg) and one event with two racedays with practices, qualifications and races on Saturday and Sunday (Eindhoven).

Opening registration
Registration will be opened next week, Monday January 11. The link to the registration page of our website: www.gk4kartseries.com/inschrijven

Calendar and documents
The calendar and all relevant documents are placed as a download on our website. The link www.gk4kartseries.com/downloads

EVENTS GK4
Event 1 Mariembourg (B)                  April  03 - 04
Event 2 Venray (NL)                              May 08 - 09
Event 3 Genk (B)                                     July 24 - 25
Event 4 Spa-Francorchamps (B)    September 18 - 19
Event 5 Mariembourg (B)                  October 23 - 24
Event 6 Genk (B) Grande Finale     November 13 - 14

EVENTS BEKC (2-Hrs races)
Event 1 Mariembourg (B)                   Saturday February 27
Event 2 Eindhoven (NL)                       Saturday May 15
Event 3 Spa-Francorchamps (B)     Saturday September 18
Event 4 Mariembourg (B)                   Saturday October 2
Event 5 Genk (B) Grande Finale     Saturday November 13

EVENTS GK4 class Formula Honda 9HP
Event 1 Mariembourg (B)                  Sunday February 28 Sprintrace
Event 2 Mariembourg (B)                  Saturday April 3 Endurance 1-hour race
Event 3 Venray (NL)                              Saturday April 03 Endurance 1-hour race
Event 4 Eindhoven (NL)                      Sunday May 16 Sprintrace
Event 5 Genk (B)                                     Saturday July 24 Endurance 1-hour race
Event 6 Spa-Francorchamps (B)    Saturday September 18 Endurance 1-hour race
Event 7 Mariembourg (B)                  Sunday October 03 Sprintrace
Event 8 Mariembourg (B)                  Saturday October 30 Endurance 1-hour race
Event 9 Genk (B) Grande Finale    Saturday November 13 Endurance 1-hour race

Information rates and costs
Information about rates and costs you can find in a document that is placed as download on the internet site.

GK4
Class Honda Cadet
o Weekend with training on Saturday and races on Sunday € 125.00
o Pre-registration season 6 events € 720.00

Classes Mini Parilla; IAME X30 Junior, X30 Senior, Senior National
o Weekend with training on Saturday and races on Sunday € 210.00
o Pre-registration season 6 matches at once € 1200.00

Class Open Shifter
o Weekend with training on Saturday and races on Sunday € 150.00
o Pre-registration season 6 events € 840.00

Class Formula Honda 9HP Junior and Senior
o Endurance 1-hour races (one day event on Saturday) € 125.00
o Sprint races (one-day event on Sunday) € 125.00
o Pre-registration season 9 events € 1080.00

BEKC Endurance Karting 4Teams
o One-day event with training and race on Saturday
o 2-hrs race € 200.00

Administration fee
A one-off amount of € 50.00 per driver per season.
Participation in a single raceday administration fee € 25.00. The next race you complete the administration fee with a second payment of € 25.00.

Registration
We make use of a registration and payment system.
Via the website www.gk4kartseries.com you can register for the entire season or for one or more individual events, where you register and pay at the same time.
After these formalities you will receive a voucher by e-mail for the event(s) for which you have registered. This is also the confirmation of registration.
Please indicate in "Opmerkingen" (comments) whether you want an invoice, your desired start number and your transponder number.
Cash payment is possible on request