Aankondiging event Grande Kart Festival 1 Kartbaan Strijen, 13 september 2020

We hebben vanaf juli al weer een paar heerlijke wedstrijden mogen organiseren, wat is Karting toch en feest. De volgende racedag dient zich al weer aan.

Op zondag 13 september gaan we met het eerste ééndaags evenement GRANDE KART FESTIVAL naar Kartbaan Strijen met race 3 voor de volgende klassen:

1.    BEKC Endurance Karting 4Teams - 2-uursrace
2.    TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS - NK 4-Takt
3.    Formula Honda 9PK - Nederlands-Belgisch GK4 Club Kampioenschap

Trainingen zaterdag 12 september
Het circuit is voor training geopend op zaterdag 12 september.
Zie voor openingstijden: http://www.kartbaanstrijen.nl/openingstijden/.

Documenten
Alle documenten - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema en reglement banden - zijn voor u geplaatst als downloads op onze website.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020
Eén van de eisen die de overheden stellen is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften. De regels van de Kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, af kan wijken van hetgeen in het protocol is opgenomen. Deze punten worden gecommuniceerd via de gebruikelijke GK4 kanalen.
Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite.
We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.

LET OP: gedurende de racedag is het dragen van een mondkapje voor iedere aanwezige verplicht op het gehele terrein, dus ook onder 12 jaar en inclusief de tenten, m.u.v. zittend in de horeca.

Informatie algemeen
1. De wedstrijden worden verreden onder auspiciën van de KNAF.
2. Vergeet u aub niet uw rijders- en indien van toepassing uw ouder-kind licentie mee te nemen.
3. Deelname via een ERB, eendaags registratiebewijs is mogelijk.
4. Een ieder dient zich te houden aan de aanwijzingen gegeven door de baanbeheerder.
5. Geen personen wagens in de paddock. Men dient de personenwagens buiten het circuit te parkeren (voor zover mogelijk).
6. Caravans en campers dienen aan de buitenkant, beginnend aan het einde (parallel) van het rechte stuk te staan. A.u.b. geen caravans en campers plaatsen langs het hek aan het circuit i.v.m. vrijhouden toegangsweg voor hulpverlening.
7. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven t.b.v. ventilatie. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
6. Stroom; er wordt door Kartbaan Strijen niet in stroom voorzien.
7. Respecteer het baanreglement m.b.t. geluid en afval.
8. Neem afval en banden mee naar huis en laat uw paddockplaats schoon achter.
9. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door.
10. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
11. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
12. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
13. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).

Secretariaat en Administratieve controle
Op zondagochtend is de administratieve controle van 08.00 – 09.00 uur.
Het Secretariaat is vanwege voorschriften Covid-19 buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

Banden
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4/Tillotson T4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. De centrale bestelpunten:
BEKC/Formula Honda 9PK: gk4tyres@outlook.be 
Tillotson T4: pdbkart@pdbkart.nl 
Uitlevering banden, zondag 13 september van 08.00–09.00 uur.

Briefing
Er zal geen briefing plaatsvinden. Alleen een korte toelichting op de briefing. Zie Tijdschema.
De briefing wordt als download geplaatst op de GK4 site. Neemt u aub goed notie van dit document.

Prijsuitreiking
Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars. Zie tijdstippen in het Tijdschema.

Legenda
Kartbaan Strijen
Skelterclub Hoekse Waard
Voorweg 1
3291 KG Strijen – provincie Zuid Holland
Tel. 003178 674 2452