Aankondiging GK4 2019 Event 5 Spa-Francorchamps

14 oktober 2019

We gaan over een kleine twee weken met de GK4 naar de geweldige track Karting de Spa-Francorchamps in België.
In het weekeinde van 26-27 oktober staat er opnieuw een grote groep deelnemers aan de start. De kampioenschappen worden met nog twee events te gaan zo langzaamaan beslist. We zien er naar uit om u te treffen en de rijders weer in actie te zien.

Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. Opbouwen van uw tenten is mogelijk vanaf donderdag 24 oktober.
2. Spa-Francorchamps voorziet niet in stroom. U dient zelf uw voorziening mee te nemen.
3. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om eerst te bellen met Ben de Feyter voordat u uw tenten opbouwt; 003247903159. Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
4. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
5. Caravans en mobilehomes mogen niet worden geparkeerd in de paddock. Deze moeten op het daarvoor bestemde terrein worden geplaatst; na de afslag circuit, bij oprijden terrein, direct aan de linkerzijde is een terrein voorzien; sluit u aub op elkaar aan.
6. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
7. Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag - zodra we zijn ingericht - de administratieve controle al worden opengesteld. Vergeet u aub niet om uw licentie / ouder-kind licentie mee te nemen.
8. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
9. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
10. Transponders zijn te huur via de organisatie.
11. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
12. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).

Aankondigingen en wedstrijdverslagen

Deze worden gepubliceerd op www.kartlife.nl.

Contactpersoon organisatie

Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De kartklassen

  • Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
  • Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
  • IAME X30 Cadet 23/X30 Junior Nationaal, met subklassement IAME X30 Cadet
  • IAME X30 Junior
  • IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
  • Rotax Max Senior/Master
  • Open Schakel (KZ2/Shifter/X30 Super Shifter) met subklassement KZ2 Master
  • Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies.

Vrije trainingen

De openingstijden van Karting de Spa-Francorchamps voor vrije trainingen zijn geplaatst op de site; https://www.francorchamps-karting.be.

Huurmotoren

Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we vijf splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

Banden

Banden worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 13.00–17.00 uur en zaterdag van 09.00–14.00 uur.

Briefing

De rijders klassen Honda Cadet en IAME Mini-Parilla mogen niet alleen naar de briefing komen.
Ze dienen te worden vergezeld door een ouder/begeleider.
Let u hier aub op, zodat u als ouder/begeleider ook op de hoogte bent van hetgeen in de briefing wordt besproken.

Reservering races

U kunt voor de races reserveren via de volgende link: www.gk4kartseries.com/inschrijven

Legenda
Route de l'eau rouge
4970 Stavelot
(E42, uitrit 11)
T: +32-87 27 58 54
Internet: http://www.francorchamps-karting.be/


Dear participants GK4 Kart Series 2019
Event 5 SPA-FRANCORCHAMPS

In the weekend of Octoberber 26-27th we go for round 5 of the
GK4 Kart Series (GK4) 2019 to Karting de Spa-Francorchamps in Belgium. We look forward to meet you there.

Contact
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Please note this information in particular

1. You can set up your tents from Thursday October 24.
2. Spa-Francorchamps will NOT supply electricity in the paddock. You must bring your facility yourself.
3. Upon arrival at the circuit, it is necessary to first call Ben de Feyter before building your tents; 003247903159. This in order not to disturb the proper functioning in the paddock.
4. Passenger cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and vehicles that are not allowed in the paddock must be moved, even if the tent has been placed.
5. Caravans and mobile homes may not be parked in the paddock. These must be placed in the designated area; after the exit circuit, a site is provided immediately on the left; please connect.
6. On Friday afternoon - as soon as we are set up - the administrative check will already be opened at the end of the afternoon. Please do not forget to bring your license / parent-child license.
7. For new drivers: the Registration form 2019 is available on the site as a download; please take it filled in and signed to the administrative check. That saves you and us a lot of time.
8. The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
9. Transponders can be rented through the organization.
10.  A document has been placed on the GK4 site about the prohibition on warm-up of the engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up class Shifter.
11. Every go-kart has to be placed onto a tarpaulin. Any kind of pollution will be fined by € 500,00.
Before leaving the track, the spot from every team / driver has to be perfectly clean (no garbage, no tie-raps, no tyres)
12. The drivers classes Honda Cadet and IAME Mini-Parilla may not attend the briefing alone.
They must be accompanied by a parent / supervisor. Please pay attention to this, so that you as a parent / supervisor are also aware of what is discussed in the briefing.

Registration
You can register for one or more races via www.gk4kartseries.com/inschrijven.

Legenda
Route de l'eau rouge
4970 Stavelot
(E42, uitrit 11)
T: +32-87 27 58 54
Internet: http://www.francorchamps-karting.be/