Aankondiging GK4 en BEKC 2019

9 januari 2019

Na een topseizoen 2018 zijn we druk doende met de voorbereiding van een strak seizoen GK4 Kart Series (GK4) en BEKC Endurance Karting 4Teams 2019.
Via deze weg informeren we u over de inschrijving en bijzonderheden.

GK4 en BEKC onder auspiciën van de nationale bonden

Met ingang van seizoen 2019 worden de GK4 en BEKC officieel onder auspiciën van de nationale bonden verreden; GK4 onder KNAF en BEKC onder RACB.
In de uitvoering zijn er geen wijzigingen. 
De GK4 en BEKC blijven de Nederlands-Belgische kampioenschappen karting op clubniveau.

De inschrijving voor de GK4 en BEKC wordt op donderdag 10 januari 2019 opengesteld.
Inschrijving loopt via onze
inschrijfpagina.

Wijziging procedure inschrijving en betaling

We gaan gebruik maken van een nieuw inschrijf- en betalingssysteem via Stripe/A-ticket. 
Dit houdt in dat u via de website www.gk4kartseries.com bij Inschrijven zowel de inschrijving als de betaling verricht. U ontvangt na deze formaliteiten via email een voucher voor de wedstrijd(en) waarvoor u hebt ingeschreven.
De gegevens worden door ons verwerkt in het overzicht deelnemers per wedstrijd.
Wilt u een factuur ontvangen, vermeldt u dat dan a.u.b. bij opmerkingen.
Betaling a contant is alleen mogelijk op aanvraag en gemaakte afspraak.

Aantal beschikbare plaatsen en voor-inschrijving

Maximaal kunnen 36 rijders per klasse/teams een voor-inschrijvingsplaats voor alle wedstrijden krijgen (GK4 Rotax Max Senior en Wankel samen 36). 
Rijders/teams die voor het hele seizoen inschrijven genieten voorrang bij plaatsing, met dien verstande dat de rijders/teams die in 2018 hebben deelgenomen voorrang krijgen tot vrijdag 18-01-19. In dit geval reserveert en betaalt u minimaal voor de eerste en laatste wedstrijd. 
Na 18 januari 2019 vervalt het recht op een voorrangsplek en geldt de regel wie het eerst komt, het eerst maalt. 
Overige beschikbare plaatsen per wedstrijd worden toegewezen aan rijders/teams die aan minder dan zes wedstrijden deelnemen. Waarbij degenen die zich voor meerdere races inschrijven voorrang krijgen.

Kalenders

De kalenders GK4 en BEKC zijn als downloads geplaatst en kunt u op onze kalenderpagina terug inzien. 
De kalenders bestaan ieder uit zes wedstrijden.
Let op: de GK4 klasse Formula Honda 9PK kent zeven wedstrijden.

Licenties

De minimaal vereiste licenties zijn de Clublicenties van KNAF via www.knaf.nl en RACB via www.racb.be, met daarbij de Ouder-Kind licentie ingeval van minderjarigheid van de rijder. 
Er kan twee keer middels een ERB, evenement registratie Bewijs van de KNAF worden deelgenomen, aan te vragen via www.knaf.nl. Daarnaast wordt de Clublicentie gevraagd.

Het voordeel is nu dat u met een enkele licentie aan zowel GK4, BEKC als de IAME SERIES NETHERLANDS/NK 2-Takt IAME kunt deelnemen. De totale licentiekosten halveren daardoor nagenoeg.

Klassen GK4

Honda Cadet; IAME Mini-Parilla 60cc; IAME X30 Cadet; Automaat Junior Rotax-Max en IAME X30; Rotax Max Senior/Master; IAME X30 Senior/Rookie; Open Schakel; Open Schakel Master; Formula Honda 9PK endurance; nieuw in 2019 de Dutch Wankel Series. Voor de extra subklassementen verwijzen we u graag naar het Wedstrijd Reglement 2019.

Klassen BEKC

Een enkele klasse BEKC met toegelaten motoren: Iame X30 Senior en Junior; Rotax Max type 2014 Senior en Junior; Rotax Max EVO Senior en Junior; Wankel AIXRO XR30 Senior; motor in Junior configuratie, standaard PVL en IDM. Totaalklassement BEKC voor alle toegelaten motoren. Voor de extra subklassementen verwijzen we u graag naar het Wedstrijd Reglement 2019.

Wijziging opzet klasse Honda Cadet en leverancier motoren

De tot nu toe in de klasse Honda Cadet gebruikte GX UT1 motoren worden niet meer door Honda geleverd. Vandaar dat het type Honda GX UT2 zijn intrede in de klasse Honda Cadet zal doen.
Dit houdt in dat we een Totaal Klassement voor de twee types UT1 en UT2 gezamenlijk gaan voeren met daarnaast een extra subklassement voor de UT1 motoren die tot 2019 zijn gevoerd.

Tevens is er een wijziging in de leverancier van de GK4 Honda Cadet motoren, die m.i.v. dit seizoen worden voorbereid en verzegeld door distributeur DFK, Boomsesteenweg 613, 2610 Wilrijk, Antwerpen (B), info@dfk-racing.be.
De motoren worden geleverd via de GK4 Servicepunten (complete lijst met servicepunten is geplaatst op de site; www.gk4kartseries.com/over-gk4.

Informatie tarieven en kosten

De Informatie over tarieven en kosten GK4 en BEKC is voor u in een overzichtelijk document opgenomen, dat als download op de GK4 site wordt geplaatst. Vanwege de verhoging tarieven door de Nederlandse overheid zijn de bedragen licht gewijzigd.

Tarieven GK4

Klassen Honda Cadet; Mini Parilla; IAME X30 Cadet/Junior/Senior; Rotax Max Junior/Senior/Master, Dutch Wankel Series; weekend met training op zaterdag en races op zondag € 200,00;
Klasse Open Schakel; weekend met training op zaterdag en races op zondag
€ 140,00;
Klasse Formula Honda 9 PK; ééndaagse wedstrijd met training en race op zaterdag € 105,00.

Tarieven BEKC

Endurance Karting 4Teams; ééndaagse wedstrijd met training en race op zaterdag;
2-uurs race € 200,00;
3-uurs race € 280,00.

Ingeval van afspraak contante betaling wordt het inschrijfbedrag met € 25,00 verhoogd. 
Losse trainingen per trainingsdag per deelnemer € 50,00.

Per afgezegde/niet deelgenomen wedstrijd wordt een bedrag van € 90,00 in rekening gebracht, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend. Voor de klassen Open Schakel en Formula Honda 9 PK is dit bedrag gesteld op € 50,00.

Administratiekosten

Eénmalig bedrag € 50,00 per rijder/team per seizoen, a contant te voldoen bij uw eerste wedstrijd; ingeval van een eerste enkele deelname kan dit bedrag in twee etappes worden betaald; € 25,00 bij eerste en tweede wedstrijd.

Startnummers

De rijders/teams zijn vrij in de keuze van hun startnummer. Uitgangspunt hierin is dat in beginsel aan
iedere rijder/team het nummer behorende bij de eindstand in het voorgaande seizoen toekomt. Wanneer de rechthebbende geen prijs stelt op dit nummer wordt het aan een andere aanvrager toegewezen. 
Het recht op een in 2018 gebruikt startnummer blijft bestaan tot vrijdag 18 januari 2019.

Op de internetsite www.gk4karseries.com worden alle documenten als downloads geplaatst.

We zullen u graag verwelkomen bij de eerste GK4 wedstrijd in Genk en de eerste BEKC wedstrijd in Mariembourg.