Aankondiging NK 4TAKT TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS-BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS EVENT 2 2020

We hebben met z’n allen hard gewerkt aan een spoedige (her)start van het kartseizoen. Het was lastig, duurde lang, maar het is gelukt: we gaan volgende week, in het weekeinde van 8-9 augustus voor de tweede seizoensrace van het 
NK 4TAKT TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS en de BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS naar de geweldige track Karting des Fagnes in Mariembourg in België. We zien er naar uit om u te treffen en de rijders weer in actie te zien.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden - zijn voor u geplaatst als downloads op onze sites www.t4nl.nl en www.gk4kartseries.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
 
Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020
1. Eén van de eisen die de Belgische en Nederlandse overheden stellen is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften.
2. De regels van de Kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, af kan wijken van hetgeen in het protocol is opgenomen. Deze punten worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen.
3. Het protocol is als download geplaatst op de internetsites..
4. We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.
5. Gedurende het gehele raceweekeinde is het dragen van een mondkapje voor iedere aanwezige verplicht op het gehele terrein, dus ook onder 12 jaar en inclusief de tenten, m.u.v. zittend in de horeca.
 
Een punt uit het protocol gewijzigd
Iedere rijder mag zich in het raceweekeinde laten vergezellen door maximaal twee begeleiders, inclusief monteur. Buiten deze bekendgemaakte personen mag er op die dagen geen publiek aanwezig zijn.

Aanmelding link Karting des Fagnes
We publiceren op onze Facebookpagina een link via welke iedere rijder zich aan moet melden bij Karting des Fagnes. Extra per rijder aan te melden personen maximaal 1 begeleider en 1 monteur. Deze link wordt u ook per email toegezonden.
 
Overnachting/camping/douches
Er mag op het terrein niet op andere delen van het terrein dan de camping worden overnacht.
De camping is geopend van donderdag 18.00 uur tot zondag 19.00 uur.
De kosten bedragen € 35,00 per nacht per camper/caravan, inclusief elektriciteit en water.
De ruimte tussen campers/caravans bedraagt vijf meter.
Uitsluitend toegang voor personen die zich bij Karting des Fagnes hebben aangemeld. Alleen personen die tot de paddock worden toegelaten krijgen  toegang tot de camping.
Er mogen niet meer dan vijf personen samenkomen.
De rust moet gewaarborgd blijven, er mogen geen groepen mensen bij elkaar komen en uiteraard niet gebarbecued. Houdt u zich aan de regels.
Bewaking is aanwezig. Deze zal ook op de naleving van de regels toezien.
De douches zijn geopend vanaf vrijdagavond.
Vrijdag 16.00 – 21.00 uur
Zaterdag 16.30 – 22.00 uur
Reservering in de cafetaria. Gratis voor personen die de camping hebben betaald (3 personen per camper/caravan); € 5,00 voor iedere extra persoon.
Na ieder bezoek worden de douches gereinigd.
Vrije Trainingen
1. Circuit open voor trainingen op 5, 6 en 7 augustus.
2. Toegang tot trainingen alleen na reservering via de website www.kartingdesfagnes.com. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).

Woensdag 5 en donderdag 6 augustus
Groot circuit van 09.00 – 15.00 uur
Klein circuit van 15.45 – 18.00 uur
Trackfee € 40,00 per rijder
Geen elektriciteit in paddock
 Vrijdag 7 augustus
Alleen toegang voor deelnemers aan de wedstrijden
Groot circuit van 08.30 – 16.00 uur
Trackfee € 50,00 per rijder (ook voor leden/abonnees)
Inclusief elektriciteit in paddock
Let u aub in het bijzonder op deze informatie
1. Vergeet u aub niet om uw VOUCHER, het bewijs van reservering mee te nemen.
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2020; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
3. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
4. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm.
5. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
6. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
7. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
8. Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
9. Het rijden met voertuigen op het gehele terrein is verboden. Laat u voertuigen als steps, fietsen en scooters aub gewoon thuis. Gebruik ervan is strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.
 
Aankondigingen
Deze worden per email verzonden en gepubliceerd op www.kartlife.nl en onze Facebook pagina.
 
Administratieve controle
VRIJDAG 7 augustus
19.00 – 19.30  BEKC/Tillotson T4

ZATERDAG 8 augustus
08.00 – 09.00             

We adviseren de deelnemers die niet op vrijdag kunnen inschrijven, dit te laten verzorgen door een teammanager. De servicepunten/teams zijn hiervan ook door ons in kennis gesteld. Dit om er zeker van te zijn dat u de bandjes heeft die toegang geven als u bij de hoofdingang arriveert.
We adviseren om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.
 
Briefing
Er zal geen briefing plaatsvinden.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de internetsites. Neemt u aub goed notie van dit document.
 
Startprocedure uitleg
Een document met uitleg over de startprocedure is als download geplaatst op de internetsites. Neemt u aub goed notie van dit document.
 
Prijsuitreiking
Er zal geen prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.
 
Banden
1. Banden Tillotson T4, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl, banden BEKC, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via DFK, email gk4tyres@outlook.be.  
2. Er mag niet met eigen banden worden gereden.
3. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsites.
4. Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning. 
 
Reservering races
U kunt voor deze eerste race reserveren via de volgende link: https://www.gk4kartseries.com/inschrijven/
  
Paddock, stroom, camping
1. Tenten kunnen vanaf woensdag 5 augustus worden opgebouwd.
2. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
3. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
4. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent als is opgebouwd.
5. Afname stroom paddock voor het weekeindeis verplicht. Kosten € 20,00 voor het weekeinde, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
6. Er wordt op de camping in stroom en water voorzien, te betalen direct aan de baan in de shop.
 
Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit is  strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.
 
Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670
 
LET’S RACE
 
Het Organisatie Team
Ben de Feyter/Casper Reinders.
 


 
Good eveneming all,

We all worked hard on the (re)start of the GK4 season.
It was difficult, took a long time, but we succeeded: next week, weekend 4-5 July we will organize the GK4 event 1 on the thrilling karttrack “Karting de Spa-Francorchamps” in Belgium.
We look forward to meet you all again.
 
Documents
All documents - such as regulations, overview costs, registration form, technical registration form, timetables and tire regulations - are placed for you as downloads on our internetsite www.gk4kartseries.com.
 
Cpoint Protocol Covid-19 Karting Days 2020
One of the requirements set by the Belgian and Dutch governments is a protocol, set up in accordance with the applicable regulations.
We had a clear protocol ready which was approved. We have to work according to this protocol, it is leading. The protocol is posted as a download on the GK4 internet site.
We request that you take note of the content, so that you are not faced with any surprises, because each person present is individually responsible for compliance.
 
Weekend layout and schedules
The local government has determined a maximum number of participants per day in Spa this first weekend. Therefor we distribute the classes as evenly as possible over the two days.
Day 1, Saturday July 4: Honda Cadet; Mini-Parilla; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior National.
Day 2, Sunday July 5: IAME X30 Senior; Senior National (RM and X30); IAME X30 Junior; Open Link (KZ2 and Super Shifter); Formula Honda 9HP.
The timeschedules Saturday and Sunday can be downloaded from the GK4 website. We have provided additional training time.
 
A point from the protocol: every driver can be accompanied on his race day by three persons, separate from mechanics. No public may be present on those days outside of these announced persons.
Each driver is therefore requested to provide the names of these up to three persons by email to info@gek4kartseries.com for the benefit of our Participant and Visitor List which serves as a guide at the gate.
 
Overnights
The local government does not allow overnight stays on or off site. Spa has provided us with a list of campsites in the area:
 
Camping de l’Eau Rouge SA – 3,5km
Camping du Moulin – 4km
La Grotte des Nain – 5km
Camping de Challes – 5km
Camping de la Cascade – 8,5km
Camping Parc des Sources – 8,5km
Camping Anderegg – 10,5km
 
Free training Thursday 2 and Friday 3 July
The track provides for two additional training days on Thursday and Friday.
For the timeschedule of these free training sessions, we would like to refer you to the website of Spa-Francorchamps. The link: https://www.francorchamps-karting.be/
 
Please note this information in particular
1. You can set up your tents from Thursday July 2.
2. Tents should be at least 1.5 meters apart and two sides should be left open for ventilation.
3. Spa-Francorchamps will NOT supply electricity in the paddock. You must bring your facility yourself.
4. Cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please keep in mind that there will be a check and vehicles that are not allowed in the paddock must be moved, even if the tent has been placed.
5. For new drivers: the Registration form 2020 is available on the site as a download; please take it filled in and signed to the administrative check. That saves you and us a lot of time.
6. The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
7. Transponders can be rented through the organization.
8.  A document has been placed on the GK4 site about the prohibition on warm-up of the engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up class Shifter.
9. Every go-kart has to be placed onto a tarpaulin. Any kind of pollution will be fined by € 500,00.
Before leaving the track, the spot from every team / driver has to be perfectly clean (no garbage, no tie-raps, no tyres)


Secretariat and Administrative control
On Friday afternoon – from 17.00 hrs - the administrative control will be opened.
Please do not forget to bring your license / parent-child license.
Please don't forget to bring your license / parent-child license.
Participation on ERB, one-day registration certificate is possible.
 
Two additional administrative controls on Saturday from 7:00 PM to 8:00 PM and on Sunday from 8:00 AM to 10:30 AM for riders participating on Sunday and arriving later.
 
The classes
• Honda Cadet (UT1 and UT2), with subclassifications ROOKIE and UT1
• Mini-Parilla 60cc, with sub-classification ROOKIE
• IAME X30 Junior National
• IAME X30 Junior
• IAME X30 Senior with sub-classification X30 Senior ROOKIE
• Senior National with two separate classes Rotax Max and IAME X30
• Open Shifter, engines KZ2 and X30 Super Shifter
• Formula Honda 9PK Junior / Senior / Ladies, overall classification and sub-classification Junior, Senior and Ladies.
 
Tires
Tires are only delivered to order. Please do not forget to order your tires from your GK4 dealer in time. The list of dealers is available for download on our site. The central ordering point: gk4tyres@outlook.be.
Delivery on Friday from 12:00 to 17:00 and Saturday and Sunday from 08:00 to 09:00 with the DFK truck.
 
Briefing
There will be no briefing.
The briefing can be downloaded from the GK4 site in Dutch and English. Please take note of this document.
 
Prize giving
There will be no prize giving.
The trophies (including the trophies for all Honda Cadet and Mini-Parilla participants) can be collected by the prize winners after the third and final races.
 
Reservation event
This event was scheduled for race 3 on the original first calendar.
The registrations already made for race 3 will be transferred to this new race 1 Spa-Francorchamps. Other participants can make a reservation for this first event via the link: www.gk4kartseries.com/inschrijven.
 
Legenda
Route de l'eau rouge
4970 Stavelot
(E42, uitrit 11)
T: +32-87 27 58 54
Internet: http://www.francorchamps-karting.be/