AFGELASTING-CANCELLATION GK4 KART SERIES, 09-10 januari-January 2021 Mariembourg

Vanwege overheidsvoorschriften Covid-19 zijn we genoodzaakt het inhaalevenement van de GK4 Kart Series (GK4) 2020, gepland voor 16-17 januari 2021 op Circuit Karting des Fagnes Mariembourg (B) te annuleren.

We hebben echt alles gedaan wat we konden om goedkeuring van de overheid voor het evenement te krijgen. Maar als de aantallen geïnfecteerde personen blijven toenemen, weet je hoe laat het is.

Dit betekent dat er nog één inhaalevenement zou kunnen plaatsvinden, het evenement op Karting Genk, 23-24 januari 2021. De cijfers over Covid19-besmettingen zullen hiervoor doorslaggevend zijn. We wachten nog even op verdere ontwikkelingen en houden contact met Karting Genk en gemeente, KNAF, RACB en NOC*NSF.

We weten allemaal dat we een relatief veilige situatie hadden gecreëerd binnen onze sport. Dat hebben we van juli tot september duidelijk aangetoond. Jammer dat we dat achteraf niet meer aan de wereld mochten laten zien. Daar is moeilijk begrip voor op te brengen.

Laten we hopen dat onze regering beseft dat dingen anders kunnen en misschien moeten - veel wetenschappers pleiten voor differentiatie - en daar begin 2021 een begin mee maakt. Een mooi voornemen voor onze bestuurders, zodat we 2021 op een indrukwekkende manier kunnen beginnen.

Verwerking van reserveringen met betrekking tot de kalender 2021
De kalender GK4 2021 is op 08-12-20 gepresenteerd.
We inventariseren de gemaakte reserveringen en zullen deze in principe verplaatsen naar een wedstrijd/wedstrijden naar keuze in het seizoen 2021. Hiervoor ontvangt u een voucher(s). We komen hier zo spoedig mogelijk op terug via nadere berichtgeving.

Rest ons u en uw naasten een heel gelukkig nieuwjaar wensen, met de wens van onze kant dat we u zeer binnenkort en in goede gezondheid weer mogen ontmoeten.


Good afternoon everyone,

Due to government regulations Covid-19, we are forced to cancel the catch-up event of the GK4 Kart Series, scheduled for 09-10 January 2021 at Circuit Karting des Fagnes Mariembourg (B).

This means that still one more catch-up event could take place, the event from 23-24 January 2021 at Karting Genk. The figures regarding Covid19 infections will determine this. We will wait a while for developments and will keep in touch with the track (municipality), KNAF, RACB and NOC * NSF.

We really did everything we could to get permission for the event to take place. We all know that we have created a relatively safe situation within our sport. We clearly delivered on that from July to September. Too bad we were not allowed to show that to the world afterwards. That is difficult to deal with.

Let's hope that our government realizes that things can and perhaps should be done differently - many scientists advocate differentiation - and is making a start on it early 2021. A great intention for our national administrators, so that we can start 2021 in an impressive way.

Processing reservations in relation to the 2021 calendar
The calendar GK4 Kart Series 2021 has been presented 08-12-20. The Calendar had been placed for ouy as a download om our internetsite. The link: https://www.gk4kartseries.com/downloads/ 
We will list the reservations you have made and basically move them to an event/events of your choice in the 2021 season. You will receive a voucher(s) for this. We will come back to this as soon as possible via further notification.

We wish you and your loved ones a very happy New Year, with the wish on our part that we can meet you again very quickly and in good health.