AFGELASTING-CANCELLATION GK4 KART SERIES EVENT JANUARI-JANUARY 23-24 KARTING GENK

Vanwege overheidsvoorschriften Covid-19 zijn we genoodzaakt het inhaalevenement van de GK4 Kart Series (GK4) 2020, gepland voor 23-24 januari 2021 op Karting Genk (B) te annuleren.

We hebben echt alles gedaan wat we konden om goedkeuring van de overheid voor het evenement te krijgen. Maar als het aantal geïnfecteerde personen onvoldoende afneemt, weet je dat het lastig wordt.

Verwerking van reserveringen 2020 met betrekking tot de kalender 2021
De kalender GK4 2021 is recent gepresenteerd.
We hebben de gemaakte reserveringen 2020 geïnventariseerd en hebben betrokken rijders benaderd omtrent het verplaatsen ervan naar een wedstrijd/wedstrijden naar keuze van de kalender 2021. 

Hopende dat we u zeer binnenkort en in goede gezondheid weer mogen ontmoeten.


Due to government regulations Covid-19, we are forced to cancel the catch-up event of the GK4 Kart Series, scheduled for 23-24 January 2021 at Karting Genk (B).

We really did everything we could to get government approval for the event. But if the number of infected people does not decrease enough, you know it will be difficult. 

Processing reservations 2020 related to the 2021 calendar
The GK4 2021 calendar has been recently presented.
We have made an inventory of the reservations made in 2020 and have approached concerned drivers about moving these reservations to a race/races of their choice from the 2021 calendar..

We really look forward to meet you all in good health in 2021.