Afgelasting GK4 1 Mariembourg 4/5 april 2020

22 maart 2020

Het Coronavirus zorgt voor een maatschappelijke catastrofe, waardoor veel gezinnen hard worden getroffen. Ook de sportwereld ontkomt niet aan de malaise en bevindt zich daardoor in zeer zwaar weer.

De eerste prioriteit ligt vanzelfsprekend bij onze gezondheid en hoe het virus zich de komende tijd ontwikkelt, daarnaast kijken we naar de toekomst van onze geliefde kartsport.
We hopen dat u en uw naasten in goede gezondheid door deze moeilijke tijd komen en willen allen die getroffen zijn of worden door het Coronavirus sterkte wensen.
We blijven positief ingesteld en hopen en dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer mogen treffen.

Zoals eerder bekend gemaakt volgen we samen met de KNAF van dag tot dag de berichtgeving vanuit de overheid, die nu in grote lijnen luidt “Blijf thuis als het kan, vermijd drukke plekken en houd voldoende afstand”.
 
De GK4 zal hierdoor dit seizoen helaas niet de start maken op 4 en 5 april in Mariembourg. We annuleren de wedstrijd.

In goed overleg met Karting des Fagnes wordt naar een vervangende datum gekeken. We gaan ervan uit dat dit in september zal zijn.
De al gedane inschrijvingen worden doorgeschoven naar deze vervangende wedstrijd op Mariembourg.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Organisatie GK4-NK IAME-Tillotson T4-BEKC-NKH


Good afternoon everyone,
 
The Corona virus is causing a social catastrophe, which affects many families hard. The sports world cannot escape the malaise and is going through an extremely difficult time.
 
The first priority is of course our health and how the virus will develop in the near future. In addition, we look at the future of our beloved karting sport.
We hope that you and your loved ones get through this difficult time in good health and wish everyone affected by the Coronavirus a lot of strength..
We remain positive and hope that we can meet again in the near future.
 
As announced earlier, together with the KNAF we follow the day-to-day reports from the government, which now broadly reads “Stay at home if possible, avoid busy places and keep sufficient distance”.
 
The GK4 will unfortunately not start this season on April 4 and 5 in Mariembourg. We cancel the event.

A replacement date will be considered in consultation with Karting des Fagnes. We assume that this will be in September.
The registrations already made will be moved to this replacement event  at Mariembourg.
 
Hoping to have informed you sufficiently.
 
Organization GK4-NK IAME-Tillotson T4-BEKC-NKH