Afgelasting GK4 2 Venray 6/7 juni 2020

Als sportomgeving in het algemeen en zeker de kartsport in het bijzonder worden we zwaar getroffen.
Geen contactsport, maar nog steeds niet aan bod gekomen in de verruiming van hetgeen toegestaan is.
Persconferenties die aan sport voorbijgaan, we maken het mee op dit moment.

We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om voor ons allen iets moois neer te zetten dat volgens ons binnen de mogelijkheden en regels zou vallen. Het mocht helaas niet zo zijn, we kunnen het niet uitvoeren.
 
We zijn hierdoor genoodzaakt om de tweede GK4 seizoenswedstrijd van 6/7 juni op Raceway Venray te annuleren.

In goed overleg wordt met Raceway Venray naar een vervangende datum gekeken. 
De al gedane reserveringen en betalingen worden doorgeschoven naar deze vervangende wedstrijd.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Organisatie GK4


Good afternoon everyone,

As a sports environment in general and certainly karting in particular, we are facing a difficult period. No contact sport, but still not discussed in the broadening of what is allowed.
Press conferences that overlook sport, we are experiencing it right now.

In recent weeks we have been busy creating something beautiful for all of us that we think would fall within the possibilities and rules. However, we are not given permission to execute the submitted plan.

We are therefore forced to cancel the second GK4 event of June 6/7 at Raceway Venray.

A replacement date will be discussed with Raceway Venray.
The reservations and payments already made will be transferred to this replacement event.

Hoping to have informed you sufficiently.

Organization GK4