Eerste Bijzonderheden - First Details - GK4 Event 2 Genk 25-26 Juli - July

We hebben overleg gevoerd met Karting Genk over de details voor de GK4 wedstrijd 25/26 juli.

We willen de eerste bijzonderheden alvast met u delen, zodat u hiermee rekening kunt houden.

De volgende details zijn van belang:

 • We gaan net als in Spa-Francorchamps de klassen verdelen over de zaterdag en zondag.
  Het Tijdschema en de verdeling klassen over de twee dagen is hetzelfde als voor race 1 Spa-Francorchamps.
  Zaterdag Honda Cadet, Mini-Parilla, IAME X30 Junior en IAME X30 Junior Nationaal;
  Zondag IAME X30 Senior, Senior Nationaal, Open Schakel en Formula Honda 9PK.
 • Iedere rijder mag maximaal 2 personen meenemen. Let op: twee personen inclusief monteur.
  Iedere rijder krijgt hiervoor bij de inschrijving op vrijdag twee bandjes.
 • Karting Genk zendt ons een link toe die we met u zullen delen, via welke u de rijders en begeleiders aan dient te melden.
  LET OP: Iedereen is verplicht via deze link zijn begeleiders aan te leveren bij Karting Genk.
 • Als u niet op vrijdag in kunt schrijven, verzoeken wij u om uw teammanagers de inschrijving voor u te laten verzorgen.
 • Rijders die zondag deelnemen en op zaterdag arriveren kunnen zaterdagavond nog inschrijven. 
  Het tijdstip voor de inschrijving op zaterdag is opgenomen in het tijdschema zondag.
 • Mondkapjes zijn voor alle leeftijden – ook onder 12 jaar - verplicht op het hele terrein – dus inclusief tenten – met uitzondering van zittend in de kantine. 
  Er zal hierop gedurende het weekeinde gecontroleerd worden door medewerkers van Karting Genk.
 • De camping zal gedurende het raceweekeinde niet geopend zijn.
 • De douches zijn gesloten.

Good evening everyone,

We have discussed the details of the GK4 event 2, July 25/26 with Karting Genk.

We would like to share the first information with you so that you can take this into account.

The following details are important:

 • As in Spa-Francorchamps, we divide the classes between Saturday and Sunday.
  The timetable and the distribution of the classes over the two racedays will be the same as for event 1 Spa-Francorchamps.
  Saturday Honda Cadet, Mini-Parilla, IAME X30 Junior and IAME X30 Junior National;
  Sunday IAME X30 Senior, Senior National, Open Shifter and Formula Honda 9HP.
 • Each driver can take the maximum of 2 persons. Note: two persons including mechanic. Each driver receives two wristbands for this upon registration.
 • Karting Genk will send us a link, for you to use to register escorts at Karting Genk. We will share this link with you by email.
  NOTE: Everyone is obliged to submit his / her escorts to Karting Genk via this link.
 • If you are unable to register on Friday, we ask you to let your team manager take care of the registration.
 • Drivers who participate on Sunday and arrive on Saturday can still register on Saturday evening.
  The time to registrate on Saturday is included in the timeschedule for Sunday.
 • Face masks are mandatory for all ages - including under 12 years - on the entire site - including tents - with the exception of sitting in the canteen.
  Staff members of Karting Genk will check on compliance of the rules during the weekend.
 • The campsite is not open during the race weekend.
 • The showers will be closed.