GK4-IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2022 - STARTNUMMERS-NUMBERS

3 januari 2022

We ontvangen veel verzoeken om een startnummer vast te leggen voor het seizoen 2022 voor GK4 en IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

Indien het een beschikbaar nummer is kunnen we dat meteen vastleggen voor u.

Als het nummer in 2021 in een klasse aan een rijder was uitgegeven, dan krijgt deze rijder de mogelijkheid om het nummer voor die klasse opnieuw te reserveren. Voorwaarde is vanzelfsprekend dat u deelneemt aan het seizoen.

De uitgegeven nummers zijn zowel voor de GK4 als IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME van toepassing. Eén startnummer voor beide kampioenschappen dus.

Rijders die in 2021 hebben deelgenomen worden tot en met vrijdag 7 januari 2022 in de gelegenheid gesteld om  - uitsluitend via email naar info@cpoint-racewear.com- voor die klasse hun startnummer te reserveren.
Na deze datum worden de nummers toegewezen op volgorde van binnenkomst verzoek. 


Good afternoon everyone,
 
We are receiving many requests to register a startnumber for the 2022 season for GK4 and IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

If it is an available number, we can immediately record it for you.

If the number was issued to a driver in a class in 2021, that driver will be given the opportunity to re-book the startnumber for that class. The condition is, of course, that you participate this season.

The issued numbers apply to both the GK4 and IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME. So one number for both championships.
 
Drivers who participated in 2021 will be given the opportunity to reserve their start number for that class - only by email to info@cpoint-racewear.com - until Friday 7 January 2022.
After this date, the numbers will be assigned on a first-come-first-served basis.


Bonjour,

Nous recevons de nombreuses demandes pour enregistrer un numéro de départ pour la saison 2022 pour GK4 et IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

S'il s'agit d'un numéro disponible, nous pouvons immédiatement l'enregistrer pour vous.

Si le numéro a été délivré à un pilote dans une classe en 2021, ce pilote - seulement par mail à info@cpoint-racewear.com - aura la possibilité de réserver à nouveau le numéro de départ pour cette classe. La condition est bien sûr que vous participiez cette saison.

Les numéros émis s'appliquent à la fois au GK4 et au IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME. Donc un seul numéro pour les deux championnats.

Les pilotes ayant participé en 2021 auront la possibilité de réserver leur dossard pour cette classe jusqu'au vendredi 7 janvier 2022. Après cette date, les dossards seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.