GK4 KART SERIES-BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS 2021 - WIJZIGING DATUMS - CHANGE DATES EVENT 6 GENK

16 september 2021

Via deze weg informeren wij u over een wijziging in de kalenders GK4 Kart Series en BEKC Endurance Karting 4Teams 2021.

Wegens een verandering in de kalender van Karting Genk heeft de directie van Karting Genk besloten om de oorspronkelijke kalenderdatum van de GK4-BEKC wedstrijd 6 Genk, 13-14 november 2021, terug te nemen, en ons aangeboden het event te verplaatsen naar 20 en 21 november 2021. Wij hebben hebben het aanbod geaccepteerd. 

Derhalve wordt de kalender als volgt gewijzigd:
GK4/BEKC event 6 2021 Karting Genk,  20-21 november 2021.

Wij excuseren ons voor het eventuele ongemak.


Through this email we inform you about a change in the calendars GK4 Kart Series and BEKC Endurance Karting 4Teams 2021.

Due to a change in the calendar of Karting Genk, the management of Karting Genk has decided to withdraw the original calendar date of the GK4-BEKC race 6 Genk, November 13-14, 2021, and offered us to move the event to 20 and 21 November 2021. We have accepted the offer.

Therefore, the calendar will be amended as follows:
GK4/BEKC event 6 2021 Karting Genk, 20-21 November 2021.

We apologize for any inconvenience.