GK4 nieuwe klasse IAME X30 Junior Nationaal met bijzonderheden X30 CADET 23

5 februari 2019

We mogen ons verheugen in een almaar toenemende belangstelling voor de GK4, resulterend in onder andere een grote groep Junioren, met nieuwe rijders en rijders die vanuit diverse klassen doorstromen.

In de klasse IAME X30 Junior hebben we ongeveer 22 eerste- en tweedejaars rijders op een totaal van momenteel 33 inschrijvingen.
Met nog meer dan een maand te gaan tot de eerste race op Genk gaan we er vanuit dat de klasse vol gaat lopen.
 
We kunnen ons voorstellen dat veel eerste- en tweedejaars rijders graag in een competitie uitkomen met daarin rijders met ongeveer dezelfde race ervaring.
Daarom wordt er een tweede Junior klasse geintroduceerd;
de IAME X30 Junior Nationaal.
 
Deelname aan de klasse X30 Junior Nationaal is een vrije keus voor Junioren die aan de criteria – eerste of tweedejaars Junior rijder - voldoen, en wordt niet verplicht gesteld.
 
We kennen nu twee IAME X30 Junior klassen:
1. IAME X30 Junior
2. IAME X30 Junior Nationaal

Klasse IAME X30 Cadet 23 wijziging:
Voor de deelnemers in de klasse IAME X30 Cadet 23 hebben we een mooie nieuwe uitdaging. De klasse start samen met de klasse IAME X30 Junior Nationaal.
Er wordt een gezamenlijk Totaal Klassement (voor rijders uit beide klassen) ingericht. Het eigen Totaal Klassement IAME X30 Cadet 23 blijft daarnaast behouden.
 
De klasse IAME X30 Junior Nationaal kent samengevat twee klassementen:
a. Totaal Klassement (voor X30 Junior en X30 Cadet 23)
b. Totaal Klassement X30 Cadet 23.
 
We nodigen de eerste en tweedejaars Junior rijders van harte uit om deel te nemen in de klasse IAME X30 Junior Nationaal. Zodat u in een gelijkwaardige omgeving kunt racen tegen deelnemers met nagenoeg dezelfde race ervaring en zodoende in een uitdagende klasse kunt wennen aan het hoge Junior niveau.
 
Nogmaals, de keuze is vrij en niet verplicht.
 
Graag krijgen we van de ingeschreven Junior rijders door of u in de klasse IAME X30 Junior Nationaal wilt starten via email naar info@gk4kartseries.com

 Good afternoon all,

There is a lot of enthusiasm for the GK4, resulting in a large group of new Junior drivers . We discussed this with our dealers last week.

In the class IAME X30 Junior we have a group of about 22 first and second year drivers on a total of currently 33 entries.
With another month to go until the first race at Genk we assume that the class will start with the maximum number of 36 participants.

We can imagine that many first and second year Junior drivers like to start in a competition with drivers with nearly the same driving experience.
That is why we introduce a new Junior class;
the class IAME X30 Junior National.

Participation in this class is a free choice for drivers who meet the criteria - first or second year Junior drivers - and is not mandatory.

We now have two IAME X30 Junior classes in the GK4:
1. IAME X30 Junior
2. IAME X30 Junior National

For participants in the IAME X30 Cadet 23 class we have a nice new challenge.
The IAME X30 Cadet 23 starts together with the class IAME X30 Junior National.
A joint Total Ranking (for drivers from both classes) will be set up, plus a separate Total Ranking for the class IAME X30 Cadet 23.

In summary, there are two classifications in the class IAME X30 Junior National:
a. Total Classification (for X30 Junior and X30 Cadet 23)
b. Total Classification X30 Cadet 23.

We cordially invite the first and second year Junior riders to take part in the class IAME X30 Junior National. So you can race in a similar environment against participants with almost the same experience and thus get used to the high Junior level.

Again, the choice is free and not mandatory.

We would like to receive from the registered Junior drivers whether you want to start in the class IAME X30 Junior or in the class IAME X30 Junior National, via email to info@gk4kartseries.com.