GK4 - Trainingsdagen - Trainingdays - Karting des Fagnes Mariembourg - 16-17 September

13 september 2023

Komend weekeinde 16 en 17 september 2023, worden er door Karting des Fagnes Mariembourg trainingen georganiseerd ten behoeve van de komende twee wedstrijden GK4 en IAME Series Benelux.

Vanwege de verwachte grote drukte kan er uitsluitend worden getraind door de 2-takt klassen en dan door de wedstrijdrijders die aan deze/een van deze twee races deelnemen.
U kunt uitsluitend trainen in de klasse waarvoor u bent ingeschreven.
Dit houdt voor de GK4 in dat alleen de rijders die via de GK4 site zijn ingeschreven kunnen trainen.

We zenden komende vrijdag om 12.00 uur de tussentijdse deelnemerslijsten naar Karting des Fagnes.
Vergeet u a.u.b. niet om uw GK4 reservering tijdig te verzorgen, anders wordt u niet tot de trainingen toegelaten.


Next weekend, September 16 and 17, 2023, Karting des Fagnes Mariembourg will organize training sessions for the upcoming two races GK4 and IAME Series Benelux.

Due to the expected large crowds, training can only be done by theĀ 
2-stroke classes and only by the drivers who will participate in one or two from these two races.
You can only train in the class for which you are registered.
For the GK4, this means that only the drivers who are registered via the GK4 site can train.

We will send the interim participant lists to Karting des Fagnes upcoming Friday September 15. at 12 noon.
Please do not forget to make your GK4 reservation in time, otherwise you will not be admitted to the trainingdays.