Mini Parilla Super Cup 2020 - Kartbaan Strijen - Zondag 4 oktober

We hebben vanaf juli al weer een paar heerlijke wedstrijden mogen organiseren, wat is Karting toch en feest. De huidige tijd is onzeker, wordt er gereden of niet is een onderwerp dat ons allen bezig houdt. Veel ouders en rijders willen nu wedstrijden meepakken omdat we niet weten wat de nabije toekomst ons brengt, zeker ook voor de jongste rijders onder ons. We kregen vragen of we de klasse Mini Parilla willen toevoegen aan het Grande Kart Festival op Strijen, zondag 4 oktober.

En dat doen we maar al te graag. Sterker nog, we gaan een nieuwe Cup introduceren die we jaarlijks gaan organiseren:

MINI PARILLA SUPER CUP 2020

  • Een ééndaags evenement OP ZONDAG 4 OKTOBER tijdens het Grande Kart Festival 2 op Kartbaan Strijen.
  • Door Kartbaan Strijen wordt de mogelijkheid geboden om op zaterdag te trainen.
  • Het inschrijfgeld bedraag € 75,00.
  • U kunt via email reserveren naar info@cpoint-racewear.com.

TE WINNEN PRIJZEN
De te winnen prijzen worden ter beschikking gesteld door IAME importeur PDB Vlaardingen.

De nummers 1, 2 en 3 ontvangen een set banden Komet K1D-M 4.5/5.0 ter waarde van € 160,00
De nummers 4, 5 en 6 ontvangen een liter Wladoil K2T olie ter waarde van € 23,60.

OPZET VAN DE RACEDAG

  • Drie vrije trainingen van ieder 15 minuten.
  • Kwalificatie  van 10 minuten.
  • Twee Kwalificatieraces van ieder 15 minuten.
  • Finale van 15 minuten.

TRAININGEN ZATERDAG 3 OKTOBER
Het circuit is voor training geopend op zaterdag 3 oktober.
Zie voor openingstijden: http://www.kartbaanstrijen.nl/openingstijden/.

DOCUMENTEN
Alle documenten - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema en reglement banden - zijn voor u geplaatst als downloads op onze website.

CPOINT PROTOCOL COVID-19 KARTDAGEN 2020
Eén van de eisen die de overheden stellen is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften. De regels van de Kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, af kan wijken van hetgeen in het protocol is opgenomen. Deze punten worden gecommuniceerd via de gebruikelijke GK4 kanalen.
Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite.
We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan, want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.

LET OP: gedurende de racedag is het dragen van een mondkapje voor iedere aanwezige verplicht op het gehele terrein, dus ook onder 12 jaar en inclusief de tenten, m.u.v. zittend in de horeca.

INFORMATIE ALGEMEEN
1. Een ieder dient zich te houden aan de aanwijzingen gegeven door de baanbeheerder.
2. Geen personen wagens in de paddock. Men dient de personenwagens buiten het circuit te parkeren (voor zover mogelijk).
3. Caravans en campers dienen aan de buitenkant, beginnend aan het einde (parallel) van het rechte stuk te staan. A.u.b. geen caravans en campers plaatsen langs het hek aan het circuit i.v.m. vrijhouden toegangsweg voor hulpverlening.
4. Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven t.b.v. ventilatie. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
5. Stroom; er wordt door Kartbaan Strijen niet in stroom voorzien.
6. Respecteer het baanreglement m.b.t. geluid en afval.
7. Neem afval en banden mee naar huis en laat uw paddockplaats schoon achter.
8. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door.
9. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
10. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm 
11. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
12. Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).

SECRETARIAAT EN ADMINISTRATIEVE CONTROLE
Op zondagochtend is de administratieve controle van 08.00 – 09.00 uur.
Het Secretariaat is vanwege voorschriften Covid-19 buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.
Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.

HUURMOTOREN
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com. 
De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

BANDEN
Banden - zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: pdbkart@pdbkart.nl.
Uitlevering banden, zondag 4 oktober van 08.00–09.00 uur.

BRIEFING
Er zal geen briefing plaatsvinden. Alleen een korte toelichting op de briefing. Zie Tijdschema.
De briefing wordt als download geplaatst op de GK4 site. Neemt u aub goed notie van dit document.

LEGENDA
Kartbaan Strijen
Skelterclub Hoekse Waard
Voorweg 1
3291 KG Strijen – provincie Zuid Holland
Tel. 003178 674 2452