Nieuwe datum grande kart festival Strijen GK4 Formula Honda 9PK - Tillotson T4

23 maart 2020

In deze lastige tijd is het ook prettig als we lichtpuntjes zien aan de horizon en onze schouders er onder blijven zetten.
We zitten niet bij de pakken neer, zitten niet stil en blijven in beweging.

Het doet ons goed, dat kartbanen er samen met ons alles aan doen om het seizoen toch zo aantrekkelijk mogelijk te blijven maken. We weten het, in de toekomst kijken blijft lastig, vooral nu dat verschrikkelijke virus huishoudt, maar we blijven hoopvol gestemd.

Nadat we recent bekendmaakten dat het eerste Grande Kart Festival Strijen van 22-03-20 geen doorgang zou vinden, zijn we meteen samen met SHW gaan kijken naar een geschikte datum verderop in het jaar. En dat is gelukt, met grote dank aan de mensen van SHW.

De geannuleerde wedstrijddag GRANDE KART FESTIVAL STRIJEN is verplaatst naar ZONDAG 4 OKTOBER 2020.

Was de wedstrijddag in eerste instantie bedoeld voor de klassen FORMULA HONDA 9PK, NK VIERTAKT TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS en TILLOTSON FREE, we houden nu de optie open om daaraan andere klassen toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de TILLOTSON T4 HUURKART NKH of een MINI klasse.
 
Inschrijfbedragen die al zijn voldaan, worden doorgezet naar deze wedstrijddag.

Nu maar hopen dat het virus tijdig afdoende onder controle kan worden gebracht.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Organisatie GK4-NK IAME-Tillotson T4-BEKC-NKH


Good morning all,

In this difficult time we do not sit still and we keep moving.

It is good to see that the go-kart tracks do everything they can to make the season as attractive as possible. We know it remains difficult to look to the future, especially now that this terrible virus is active, but we remain hopeful.

After we recently announced that the first Grande Kart Festival Strijen of 22-03-20 would not take place, we immediately contacted SHW to plan a suitable date later in the year. And we succeeded, thanks to the people from SHW.

The canceled event GRANDE KART FESTIVAL STRIJEN has been moved to SUNDAY, OCTOBER 4th 2020.

Where the event was originally intended for the FORMULE HONDA 9PK, Dutch Championship 4-Stroke TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS and TILLOTSON FREE classes, we now keep the possibility to add other classes. Think for example of the TILLOTSON T4 RENTAL KART CHAMPIONSHIP NKH or a MINI class.

Registration fees already paid will be transferred to this event.

Let's hope the virus can be brought under control in time.

Hoping to have informed you sufficiently.

Organization GK4-NK IAME-Tillotson T4-BEKC-NKH