TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS 2020, Event 1 Mariembourg

13 februari 2020

Eindelijk, het seizoen gaat beginnen. We gaan van start met een splinternieuw officieel KNAF Nederlands kampioenschap 4-takt racing, TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS – TILLOTSON FREE. TILLOTSON T4 biedt u datgene wat 4-takt racing in zich heeft.

We hebben u een prachtige kalender met zes races mogen presenteren.
Karting des Fagnes Mariembourg, één van de mooiste Europese banen, is de passende arena voor de ouverture van de nieuwe standaard in 4-takt racing.
We hebben er enorm veel zin in om het startsein te kunnen geven voor een veelbelovend seizoen.

Alle informatie - zoals reglementen, vademecum, inschrijfformulier, tijdschema, banden en verplicht tankstation - wordt voor u geplaatst als downloads op onze sites www.t4nl.nl en (nu nog in de aanloopfase) www.gk4kartseries.com.  Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Contactpersoon
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De kampioenschappen
1. TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS (T4 Monokart)
2. TILLOTSON FREE (vrij chassis met TILLOTSON motor)

Vrije Trainingen Mariembourg
1. Algemeen: de openingstijden van de baan treft u op de internetpage van Karting des Fagnes Mariembourg, de link: www.kartingdesfagnes.com. 
2. Het circuit is op woensdag 26 en vrijdag 28 februari geopend voor trainingen (dagelijkse baanprijzen door Mariembourg die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).
3. Op donderdag 27 februari is het circuit gesloten voor trainingen.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie t4@pdbkart.nl.

Banden
1. Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd door PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl.
2. Er mag niet met eigen banden worden gereden.
3. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende TILLOTSON T4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsites.

Informatie algemeen
1. Inschrijving/administratieve controle: vrijdag 17.00-19.30 uur, zaterdag 08.00-11.00 uur.
2. Vergeet u aub niet om uw VOUCHER, het bewijs van reservering mee te nemen.
3. Vergeet u aub niet om uw rijderslicentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
4. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2020; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
5. Het Gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
6. Transponders zijn te huur via de organisatie (€ 25,00 per weekeinde). Aan te vragen via de link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
7. De aankondigingen worden ook gepubliceerd op www.racexpress.nl, www.kartnieuws.nl en www.kartlife.nl.
8. Briefing.
a. Bijwonen van de briefing is verplicht voor alle rijders.
10. Gebruik gemotoriseerde voertuigen zoals steps, scooters, bromfietsen in de paddock: we ontvangen tijdens de raceweekeinden veel  klachten over het gebruik van deze voertuigen in de paddock. Het verzoek is om deze voertuigen thuis te laten. Let u op, dit wordt strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.gk4kartseries.com/inschrijven/

Advies tankstation
Het verplicht tankstation is Total, Route Charlemagne nr 33, 5660 Couvin. Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Paddock, stroom, camping
1. Afname stroom paddock voor het weekeindeis verplicht. Kosten € 20,00 voor het weekeinde, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
2. Vanaf woensdag 26 februari kunt u uw tent(en) opzetten in de paddock.
3. Er wordt op de camping in stroom voorzien, te betalen direct aan de baan in de shop.
4. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
5. Er mag niet in de paddock worden overnacht.
6. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. 

Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit wordt strafbaar gesteld in het Wedstrijd Reglement.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel 0032(60)312670


Dear all,

Finally, the start of the season is near. We are starting a brand new official KNAF Dutch championship 4-stroke racing, TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS - TILLOTSON FREE.
TILLOTSON T4 RACING offers you all that 4-stroke racing has to offer.
We have presented you a wonderful calendar existing of six races.
Karting des Fagnes Mariembourg, one of the most beautiful European courses, is the appropriate arena for the overture of the new standard in 4-stroke racing.
We are very excited to give the go-ahead for a promising season.

Contact organisation
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Information in general
1. All documents – as Reglements, Timeschedule, Registrationform, Tyres, Costs, Mandatory Fuelstation - will be placed as downloads on our internetsite www.t4nl.nl and (fort he moment) www.gk4kartseries.com. 
2. Transponders can be rented from the organization (€ 25,00/weekend). Request to hire Transponder via the link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm
3. Please do not forget to bring your Driverlicence and if applicable your Parent-Child licence to the administrative control on Saturday. (Time stated in Timeschedule).
4. Use of motorized vehicles such as scooters and mopeds in the paddock is strictly forbidden: please  leave these vehicles at home. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Recommended fuelstation
The recommended fuelstation is Total, Route Charlemagne nr 33, 5660 Couvin.
Please keep your fuel receipt. You must show this organization upon request.

Tyres
Tyres, both slick and rain, are delivered only by PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl.
It is not allowed to drive with your own tyres.
Please do not forget to order your tyres on time at your authorized TILLOTSON T4 dealer.

Championships
1. TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS (T4 Monokart)
2. TILLOTSON FREE (chassis free, provided with TILLOTSON engine)

Registration and administrative control
1. You can register for one or more races via http://www.gk4kartseries.com/inschrijven/
2. Registration / administrative control: Friday 5:00 pm to 7:30 pm, Saturday 8:00 am to 11:00 am.
3. Please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.
4. Please do not forget to bring your VOUCHER. This is your proof of reservation.

Free training Mariembourg
1. The openinghours of the track can be found on the web page http://www.kartingdesfagnes.com.
2. It is advisable to check the page frequently for possible updates.
3. The track will be open for free training on Wednesday February 26th and Friday February 28th.
Fee trackrent Mariembourg is not included in registration fee race (to be paid in the shop).

Paddock, Campingsite, Electricity
1. Supply of electricity through the organization in the paddock for the weekend is mandatory. Costs € 20.00 for the weekend, to be paid in cash at the administrative check.
2. You can place your tents in the paddock from Wednesday February 26th.
3. Electricity camping is available. To be paid in the shop.
4. To stay  overnight in the paddock is forbidden.
5. On arrival at the circuit, it is necessary to contact the responsible person before you place your tent(s); Ben de Feyter (0032479803159)
6. No caravans or mobile homes are allowed in the paddock. These should be posted on the site.
7. Your cars should be parked outside the paddock on the designated park.

Warm-up engines
It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately. Please note, this is made punishable in the Sporting Regulations.

Legenda
Karting des Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel) 13
B-5660 Mariembourg, België 
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com 
Tel 0032(60)312670