TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS - NK 4-TAKT 2020 - EINDSTANDEN - FINAL STANDINGS

Het seizoen TILLOTSON T 4 SERIES NETHERLANDS - NK 4-TAKT T4 2020 is tot een eind gekomen.

In het eerste seizoen Tillotson T4 hebben we meteen kunnen zien dat de klasse een enorm potentieel heeft. De prachtige Tillotson T4 Monokart vormde de basis voor optimaal en gelijkwaardig 4-Takt racen.
De rijders showden hun kunnen en sportiviteit in de vier wedstrijden. Iedere heat was spannend, een genot om te aanschouwen.
Waar maak je nog mee dat rijders bij elkaar komen en afspreken om er een geweldige race en show van te maken. Precies! Hier. 

Daarom willen we jullie bijzonder hartelijk danken voor dit heerlijke eerste seizoen T4:
Allard Leidelmeijer
Andreas Matis
Ayr'ton Berg
Binck Bloemen
Brent Raghoebarsing
Brett Hilbrink
Charno van Sonsbeek
Chris van der Wende
Enzo Zani
Ismo van Riet
Jack Warmerdam
Jeffrey Hiendler
Jordi van der Weide
Joshua de Kruif
Mathieux Panacho
Robin Mens
Seppe Geerts
Stefan Buitelaar

We presenteren u met genoegen de Eindstand seizoen 2020.

We danken iedereen hartelijk voor uw bijdrage en feliciteren alle deelnemers met hun geleverde prestaties.

We zullen de podiumgangers individueel benaderen voor het verzorgen van de door hun behaalde trofee.

De EINDstand zal voor u als download worden geplaatst op onze websites www.t4nl.nl en www.gk4kartseries.com.

Op naar hopelijk een spannend en compleet seizoen 2021.


Good afternoon everyone,

In the first season of Tillotson T4 we immediately saw that the new class has enormous potential. T
he beautiful Tillotson T4 Monokart formed the basis for optimal and equal 4-Stroke racing.
The drivers showed their skills and sportsmanship in the four events. Every heat was exciting, a pleasure to watch.
In which championship do the drivers come together to agree they make it a great race and show. Exactly! Here.

That is why we would like to thank you very much for this wonderful first season T4:

Allard Leidelmeijer
Andreas Matis
Ayr'ton Berg
Binck Bloemen
Brent Raghoebarsing
Brett Hilbrink
Charno van Sonsbeek
Chris van der Wende
Enzo Zani
Ismo van Riet
Jack Warmerdam
Jeffrey Hiendler
Jordi van der Weide
Joshua de Kruif
Mathieux Panacho
Robin Mens
Seppe Geerts
Stefan Buitelaar

We are pleased to present the Final Standings for the 2020 season.

We thank everybody for their effort and congratulate all participants on their achievements.

We will approach the podium goes individually to take care of the trophy they have obtained.

The FINALstandings will also be placed as a download on our websites www.t4nl.nl and www.gk4kartseries.com.

Hopefully we meet you all again in the upcoming season 2021. We look forward to it.