Tarieven en kosten - Rates and costs GK4 Kart Series 2024

Tarieven en kosten GK4 Kart Series 2024 - Rates and costs GK4 Kart Series 2024

Klasse/Class Honda Cadet+Rookie
Raceday all-in € ***,00

Klassen/Classes IAME Mini, IAME Mini Rookie, IAME X30 Junior, IAME X30 Senior, IAME X30 Senior Nationa(a)l, IAME KA 100 Senior, Rotax Max Junior, Rotax Max Senior
Raceday all-in € ***,00

Klasse/Class Open Schakel (Shifter)
Raceday all-in € ***,00

Klassen/Classes Formula Honda 9PK Junior & Formula Honda 9PK Senior
Raceday all-in € ***,00

OVERIGE KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

LICENTIES:
Rijders Nederland minimaal Karting Club Level KNAF of Belgie RACB National Karting; voor NL tevens ingeval van minderjarigheid rijder de Ouder-Kind Licentie.
Voor overige nationaliteiten is de minimaal vereiste licentie de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.

Inschrijfgelden: betaling geschiedt bij inschrijving via d internetsite www.gk4kartseries.com.
Per afgezegde/niet deelgenomen wedstrijd wordt een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht, dat met het vooruitbetaalde bedrag wordt verrekend. Voor de GK4 klassen Open Schakel en Formula Honda 9PK is dit bedrag gesteld op € 80,00.

REMARKS:

Licenses:
Drivers Netherlands minimum Karting Club Level KNAF and Belgium RACB National Karting; For the Netherlands: in case of the underage of the driver, also the Parent-Child license.
For other nationalities, the minimum license required is the national club license of another ASN under the auspices of the FIA.

An amount of € 100.00 will be charged per canceled/non-participated raceday, which will be deducted from the (pre)paid amount. For the GK4 classes Open Shifter and Formula Honda 9PK, this amount has been set at € 80.00.